Ανοιχτές Προκηρύξεις

Παρακάτω θα βρείτε τον κατάλογο των Ανοικτών Προκηρύξεων που απευθύνονται στις επιχειρήσεις, κυρίως από το ΕΣΠΑ 2014-2020 αλλά και από άλλα χρηματοδοτικά Ταμεία και φορείς (όπως π.χ. ΕΤΕΑΝ κ.ά.)

Στο Επιμελητήριο Χανίων μπορείτε να πληροφορηθείτε περί του τρόπου αξιοποίησης των προγραμμάτων αφού επισκεφθείτε τα γραφεία της Εταιρείας Ανάπτυξης Χανίων (στο 1ο όροφο των γραφείων του Επιμελητηρίου).

Παρακάτω θα βρείτε τον κατάλογο των ανοιχτών προκηρύξεων, ταξινομημένο ανά χρηματοδοτικό πρόγραμμα.

Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020 (ΕΠΑνΕΚ)

Για την υποβολή της πρότασης και την προετοιμασία του φακέλου μπορείτε να απευθυνθείτε σε κάποιο από τα συμβουλευτικά γραφεία που έχουν εγγραφεί στoυς σχετικούς καταλόγους:

Ενδεικτική Λίστα Συμβούλων Επιχειρήσεων

Λίστα Μελετητών Οικονομικού Επιμελητηρίου

Συμπλήρωση φόρμας για προσθήκη στη λίστα Συμβούλων Επιχειρήσεων