Ανανέωση Στοιχείων Επιχείρησης

Το Επιμελητήριο Χανίων επικαιροποιεί το Μητρώο του και καλεί όλες τις εγγεγραμμένες επιχειρήσεις, οι οποίες για οποιοδήποτε λόγο άλλαξαν κάποιο από τα βασικά στοιχεία τους (διακριτικό τίτλο, διεύθυνση, τηλέφωνο κλπ), να συμπληρώσουν την ακόλουθη φόρμα.

Μετά την συμπλήρωσή της, στέλεχος του Επιμελητηρίου θα επικοινωνήσει με τον Νόμιμο Εκπρόσωπο της επιχείρησης προς επιβεβαίωση των στοιχείων.