ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Τελικό Διασυνοριακό στα Χανιά | 2 Σεπτεμβρίου 2023, 10:00πμ

To Επιμελητήριο Χανίων, ως επικεφαλής εταίρος του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη Διασυνοριακού Δικτύου Προώθησης Αειφόρου Παράκτιου Τουρισμού» και ακρωνύμιο CROSS-COASTAL-NET, διοργανώνει το Τελικό Διασυνοριακό Συνέδριο του έργου στα Χανιά το Σάββατο 2 Σεπτεμβρίου στις 10:00πμ στην αίθουσα «Δημοσθένης Γαγάνης» του Επιμελητηρίου.

Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του έργου σε  αρμόδιους φορείς  εθνικής εμβέλειας  του Τουρισμού, σε εκπροσώπους της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, σε επιχειρηματίες του τουριστικού και ξενοδοχειακού κλάδου αλλά και σε εκπροσώπους του ευρύτερου επιχειρηματικού κόσμου που δραστηριοποιείται στον τουρισμό στην περιοχή, σε δημοσιογράφους, εμπειρογνώμονες, αλλά και σε περιβαλλοντικούς και φυσιολατρικούς συλλόγους κλπ.

Το έργο CROSSCOASTALNET επιχειρεί να εισαγάγει για πρώτη φορά στην κοινή διασυνοριακή περιοχή καινοτόμες πολιτικές αειφόρου τουριστικής διαχείρισης των παράκτιων περιοχών. Οι πολιτικές αυτές σχεδιάζονται με την ενεργό συμμετοχή των εμπλεκομένων μερών, μέσα από την ίδρυση και λειτουργία πρότυπων Κοινοτήτων Προστασίας και Ανάδειξης Παράκτιων Οικοσυστημάτων, αλλά και με την υποστήριξη των πλέον σύγχρονων μοντέλων μέτρησης της φέρουσας ικανότητας.

Ανάμεσα στους στόχους του έργου είναι η προστασία και ανάδειξη του φυσικού πλούτου και της βιοποικιλότητας των ευαίσθητων παράκτιων περιοχών Natura 2000 της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων και της Επαρχίας Πάφου, η ανάδειξη νέων εναλλακτικών τουριστικών προορισμών πέριξ των προαναφερομένων παράκτιων περιοχών Natura 2000 καθώς και η ευαισθητοποίηση των κατοίκων και επισκεπτών αλλά και η ενίσχυση της διαχειριστικής ικανότητας των τοπικών κοινοτήτων σε θέματα προστασίας και ανάδειξης των φυσικών πόρων

 

Το έργο CROSSCOASTALNET συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.

Τελικό Διασυνοριακό Συνέδριο – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ