ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

GREEN TOURISM FESTIVAL | 18-19 Αυγούστου 2023, 18:30-23:30.

To Επιμελητήριο Χανίων, ως επικεφαλής εταίρος του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη Διασυνοριακού Δικτύου Προώθησης Αειφόρου Παράκτιου Τουρισμού» και ακρωνύμιο CROSS-COASTAL-NET, διοργανώνει το GREEN TOURISM FESTIVAL στην Κίσσαμο την Παρασκευή 18 & Σάββατο 19 Αυγούστου, 18:30 – 23:30, στον Παραλιακό δρόμο Κισσάμου (Δυτικά του Δημοτικού Σταδίου).

Σκοπός του GREEN TOURISM FESTIVAL είναι να προβληθούν “πράσινοι εναλλακτικοί τουριστικοί προορισμοί”. Κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί έκθεση “πράσινων” τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών, εκδηλώσεις προβολής των «πράσινων» τουριστικών πακέτων που έχουν παραχθεί κατά την διάρκεια του έργου,  B2B και B2C συναντήσεις, εκπαιδευτικά & καλλιτεχνικά δρώμενα.

Το έργο CROSSCOASTALNET επιχειρεί να εισαγάγει για πρώτη φορά στην κοινή διασυνοριακή περιοχή καινοτόμες πολιτικές αειφόρου τουριστικής διαχείρισης των παράκτιων περιοχών. Οι πολιτικές αυτές σχεδιάζονται με την ενεργό συμμετοχή των εμπλεκομένων μερών, μέσα από την ίδρυση και λειτουργία πρότυπων Κοινοτήτων Προστασίας και Ανάδειξης Παράκτιων Οικοσυστημάτων, αλλά και με την υποστήριξη των πλέον σύγχρονων μοντέλων μέτρησης της φέρουσας ικανότητας.

Ανάμεσα στους στόχους του έργου είναι η προστασία και ανάδειξη του φυσικού πλούτου και της βιοποικιλότητας των ευαίσθητων παράκτιων περιοχών Natura 2000 της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων και της Επαρχίας Πάφου, η ανάδειξη νέων εναλλακτικών τουριστικών προορισμών πέριξ των προαναφερομένων παράκτιων περιοχών Natura 2000 καθώς και η ευαισθητοποίηση των κατοίκων και επισκεπτών αλλά και η ενίσχυση της διαχειριστικής ικανότητας των τοπικών κοινοτήτων σε θέματα προστασίας και ανάδειξης των φυσικών πόρων.

Το έργο CROSSCOASTALNET συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.