ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Το Μέλλον της Ανάπτυξης των Χανίων Απειλείται Άμεσα Χωρίς Ισχυρή «Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Κρήτης-ΑΝΕΚ»

Το Επιμελητήριο Χανίων, σε μια από τις πιο κρίσιμες καμπές για το μέλλον της εθνικής και της Χανιώτικης Οικονομίας και σε περιβάλλον αλλεπάλληλων διεθνών κρίσεων, παρακολουθεί στενά, μαζί με το σύνολο της κοινωνίας των Χανίων, και παρεμβαίνει ενεργά, εντός του θεσμικού πλαισίου των αρμοδιοτήτων του, στην εξελισσόμενη διαδικασία εξυγίανσης της «ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ-ΑΝΕΚ», ως συνέπεια των κρίσιμων οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Χανιώτικη ιστορική επιχείρηση τα τελευταία χρόνια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ανησυχία των Χανιώτικων επιχειρήσεων, ιδιαίτερα όσων δραστηριοποιούνται στους κλάδους του Τουρισμού και των Εμπορίου, κορυφώθηκε τους τελευταίους μήνες -κι ενώ πλησιάζουμε στην αιχμή της τουριστικής περιόδου- σχετικά με την Ανταγωνιστικότητα και την επάρκεια των ακτοπλοϊκών μεταφορών, ως συνέπεια και της μεταδρομολόγησης σε λιμάνι της Αδριατικής (τουλάχιστον έως την 31η Οκτωβρίου 2023) του πλοίου της “Minoan Lines”, η οποία ήταν και η μοναδική εναλλακτική εταιρία που τα προηγούμενα χρόνια πραγματοποιούσε δρομολόγια μεταξύ του λιμανιού της Σούδας και του Πειραιά.

Η Επιχειρηματική μας κοινότητα ενημερώθηκε με ικανοποίηση ότι οι πολύμηνες διαδικασίες ελέγχων και αξιολογήσεων εκ μέρους της Επιτροπής Ανταγωνισμού βρίσκονται πλέον στην «τελική ευθεία», καθώς μετά την υποβολή σχετικής εισήγησης, έχει προγραμματιστεί συνεδρίαση της ολομέλειας (Τετάρτη 12 Ιουλίου) για να εξετάσει τη γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση και αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος σχετικά με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης δια απορροφήσεως της «ΑΝΕΚ» από την “Attica Group”. Ως Επιμελητήριο Χανίων, σε προηγούμενη δημόσια παρέμβασή μας (23/09/2022), επισημάναμε ως θετική εξέλιξη το γεγονός ότι ο όμιλος της “ATTICA” διατηρεί ήδη συνεπή παρουσία στις θαλάσσιες μεταφορές των Χανίων με τα πλοία της θυγατρικής εταιρίας του, “Blue Star Ferries”, και μάλιστα τα τελευταία χρόνια σε κοινοπραξία με την «ANEK». Περιεχόμενο της εξελισσόμενης διαδικασίας η συγχώνευση με απορρόφηση της «ΑΝΕΚ» από την «ATTICA A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» με προσδιορισμό σχέσης ανταλλαγής μία (1) κοινή ή προνομιούχο μετοχή της «ΑΝΕΚ» προς 0,1217 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της «ATTICA» και την καταβολή του ποσού των 80.000.000 ευρώ προς πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του δανεισμού της «ΑΝΕΚ» προς τους πιστωτές της (ανεξόφλητο κεφάλαιο ύψους €236.419.251,23 ευρώ, πλέον του συνόλου ανεξόφλητων τόκων ως την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής). Παράλληλα, θεωρούμε αξιοσημείωτο το γεγονός ότι η διαδικασία εξελίσσεται με την προσέλκυση του ευρύτερου επενδυτικού ενδιαφέροντος της Ακτοπλοϊκής Αγοράς.

Η Επιχειρηματική κοινότητα των Χανίων οφείλει να υπογραμμίσει προς κάθε εμπλεκόμενο στις έντονες διαβουλεύσεις για το Μέλλον της «ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ», τους ισχυρούς δεσμούς της ιστορικής εταιρίας με την Χανιώτικη Κοινωνία και Οικονομία, με κυριότερα χαρακτηριστικά:

  • Η «ΑΝΕΚ» ιδρύθηκε το 1967 στα Χανιά, ως η πρώτη παγκοσμίως πολυμετοχική ναυτιλιακή εταιρεία (55 χρόνια), με πρωταγωνιστικό μάλιστα ρόλο του μακαριστού Επισκόπου Κισσάμου και Σελίνου, Ειρηναίου Γαλανάκη, μιας από τις σημαντικότερες πνευματικές και φιλάνθρωπες προσωπικότητες του περασμένου αιώνα στο νησί της Κρήτης.
  • Η «ΑΝΕΚ» απασχολεί σήμερα υψηλής κατάρτισης και εξειδίκευσης προσωπικό 740 ατόμων: 550 ως πληρώματα στα πλοία / 190 στα γραφεία και στα πρακτορεία (εκ των οποίων 110 στα Χανιά). Η πλειοψηφία των εργαζομένων (ακόμα και στα πλοία) προέρχεται από τη Χανιώτικη κοινωνία.
  • Η «ΑΝΕΚ» με ευρύ δίκτυο συνεργατών (προμηθευτές, αυτοκινητιστές, πρακτορεία) διαδραματίζει στρατηγικό χαρακτήρα στην αναπτυξιακή δυναμική της Χανιώτικης Οικονομίας, με ιδιαίτερα πολύτιμα οφέλη για τον Τουριστικό και τους εξαγωγικούς της τομείς.
  • Η «ΑΝΕΚ» διακρίνεται για τη σημαντική κοινωνική της συνεισφορά με έμφαση στην προσιτή και ασφαλή μετακίνηση προς την υπόλοιπη χώρα επιβατών ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων π.χ. ανέργων, φοιτητών, αθλητικών και πολιτιστικών σωματείων, σε συνδυασμό με χορηγική υποστήριξη πολυεπίπεδων δραστηριοτήτων του νησιού.
  • Η «ΑΝΕΚ» έχει οικοδομήσει ισχυρή και ιστορική εταιρική ταυτότητα (brand name) στον ναυτιλιακό κλάδο, άμεσα συνυφασμένη με το νησί της Κρήτης (το κίτρινο του ήλιου, το μπλε του ουρανού και η Κρήτη στο φουγάρο) με έμφαση στην πολυετή (1989) ηγετική της παρουσία στις «γραμμές» της Αδριατικής.

Το Επιμελητήριο Χανίων, εκφράζει την αποφασιστικότητα της Επιχειρηματικής Κοινότητας, να συμβάλει ενεργά κι από τη δική της πλευρά στην επαναφορά του πρωταγωνιστικού αναπτυξιακού και κοινωνικού ρόλου της ιστορικής «ΑΝΕΚ» στο Μέλλον του τόπου μας. Καθώς όμως, σύμφωνα με τα παραπάνω, γίνεται απολύτως ξεκάθαρο το ιδιαίτερα πιεστικό περιβάλλον για την εύρυθμη και βιώσιμη λειτουργία της Χανιώτικης ακτοπλοϊκής εταιρίας και της Οικονομίας μας, καλούμε το σύνολο των εμπλεκόμενων θεσμικών εκπροσώπων της Πολιτείας, των τραπεζών, των μετόχων και των ενδιαφερόμενων επενδυτών, χωρίς καμία περαιτέρω χρονοτριβή και περιστροφή να απαντήσουν με αμεσότητα, τεκμηρίωση και αξιοπιστία στις κρίσιμες προκλήσεις για την επίτευξη της τόσο σημαντικής επένδυσης στην Ανάπτυξη του τόπου μας.