ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Το Επιμελητήριο Χανίων στην Κύπρο για την Αειφόρο Τουριστική Ανάπτυξη.

Το Επιμελητήριο Χανίων συνέχισε και στην Κύπρο (06/06 – 07/06/2023), μετά την παρουσίαση των πρώτων επιστημονικών αποτελεσμάτων για τη λιμνοθάλασσα του Μπάλου, τη στρατηγική προσπάθεια για την Αειφόρο Τουριστική Ανάπτυξη, ως επικεφαλής εταίρος του Ευρωπαϊκού έργου που εξασφάλισε με τίτλο: «Ανάπτυξη Διασυνοριακού Δικτύου Προώθησης Αειφόρου Παράκτιου Τουρισμού (Cross-Costal-Net)», προϋπολογισμού €1.340.000.

Στην τρίτη τεχνική συνάντηση εργασίας του έργου στην Πάφο, ο Υπεύθυνος Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων του Επιμελητηρίου Χανίων, κ. Δημήτρης Μουντάκης, συνεργάστηκε παραγωγικά με τα στελέχη που εκπροσώπησαν το σύνολο των συμμετεχόντων στο εταιρικό σχήμα, δηλαδή τον Δήμο Κισάμου, το Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο της Πάφου, το Πολυτεχνείο Κρήτης, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο της Κύπρου και την Κοινότητα της Ίνειας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην επιστημονική μελέτη, σε συνδυασμό με την έμπρακτη προώθηση ίδρυσης και λειτουργίας πρότυπων Κοινοτήτων Προστασίας και Ανάδειξης Παράκτιων Οικοσυστημάτων, αξιοποιώντας την τεκμηριωμένη υποστήριξη των πλέον σύγχρονων μοντέλων μέτρησης της φέρουσας ικανότητας. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του προγράμματος τέθηκαν τα μοναδικά χαρακτηριστικά της λιμνοθάλασσας του Μπάλου στα Χανιά και της χερσονήσου του φυσικού μνημείου του Άκαμα στην Πάφο. Αξίζει να σημειωθεί ότι μεταξύ των πρόσθετων επιστημονικών συμμετοχών, πέραν του εταιρικού σχήματος, ξεχώρισαν αυτές του Δρ. Δημήτριου Μπούχαλη – Καθηγητή του Bournemouth University και Προέδρου IFITT, ως ειδικού στη Στρατηγική Διοίκηση και Μάρκετινγκ Τουρισμού με ιδιαίτερη εξειδίκευση στην Τεχνολογία, όπως και  Δρ. Ευάγγελου Κυριακού, Ειδικού Διαχειριστή Προορισμών.

Ο Τουρισμός αποτελεί τη σημαντικότερη οικονομική δραστηριότητα στην κοινή διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας – Κύπρου και ως εκ τούτου έχει πολύ σημαντικό θετικό αντίκτυπο στις τοπικές οικονομίες της ΠE Χανίων και της Επαρχίας Πάφου. Κάθε χρόνο οι δύο ανωτέρω χωρικές ενότητες  προσελκύουν εκατοντάδες χιλιάδες ημεδαπούς και αλλοδαπούς επισκέπτες, με το 90% αυτών να συγκεντρώνονται άναρχα στις παράκτιες περιοχές, λόγω της ύπαρξης ενός πολύ μεγάλου αριθμού παράκτιων περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλους.  Το γεγονός αυτό επιφέρει ήδη αρνητικές  επιπτώσεις στους τοπικούς φυσικούς πόρους, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση και αντίστοιχη μείωση της ελκυστικότητας των παράκτιων αυτών ακτών, πολλές από τις οποίες περιλαμβάνουν υπο-περιοχές ενταγμένες στο δίκτυο Natura 2000, όπως η Λιμνοθάλασσα Μπάλου στην ΠΕ Χανίων. Παράλληλα, τίθεται σε σοβαρό κίνδυνο η βιοποικιλότητα των περιοχών αυτών.

Υπενθυμίζεται ότι πριν μερικές ημέρες στην έδρα του Επιμελητηρίου Χανίων παρουσιάστηκαν δημόσια από τους εταίρους τα πρώτα επιστημονικά αποτελέσματα του έργου με κάλεσμα ευθύνης και συστράτευσης για την έγκαιρη προστασία και αειφόρο τουριστική ανάδειξη του Μπάλου, καθώς η «Αποδοτική Φέρουσα Ικανότητα» της λιμνοθάλασσας εκτιμάται στα 2.330 άτομα τη μέρα, δηλαδή περίπου -50% λιγότερο από αυτά της αιχμής του καλοκαιριού.