ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Κάλεσμα ευθύνης και συστράτευσης για την έγκαιρη προστασία και αειφόρο τουριστική ανάδειξη του Μπάλου, καθώς η «Αποδοτική Φέρουσα Ικανότητα» της λιμνοθάλασσας εκτιμάται επιστημονικά στα 2.330 άτομα τη μέρα, δηλαδή περίπου -50% λιγότερο από αυτά της αιχμής του καλοκαιριού.

Σήμερα, παρουσιάστηκαν τα επιστημονικά ερευνητικά αποτελέσματα για το Αειφόρο Μέλλον της λιμνοθάλασσας του Μπάλου σε συνέντευξη Τύπου, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο Χανίων, την έδρα του επικεφαλής εταίρου του έργου «Ανάπτυξη Διασυνοριακού Δικτύου Προώθησης Αειφόρου Παράκτιου Τουρισμού», το οποίο εξασφαλίστηκε με τη χρηματοδότηση από  το πρόγραμμα συνεργασίας «Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020».

Τα επιστημονικά στοιχεία και συμπεράσματα αντλήθηκαν και παρουσιάστηκαν με τον συντονισμό του κ. Θεοχάρη Τσούτσου, καθηγητή του Πολυτεχνείου Κρήτης (Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Περιβάλλοντος). Στη συνέντευξη Τύπου τις θέσεις του παρουσίασε, ως επιπλέον εταίρος του έργου, και ο Δήμαρχος Κισάμου, κ. Γιώργος Μυλωνάκης, όπως και ο κ. Αντώνης Ροκάκης, Προέδρος της  Επιχειρηματικής Κοινότητας των Χανίων.

Αρχικά, η επιστημονική ομάδα του έργου παρουσίασε την έρευνα πεδίου που πραγματοποίησε (Σεπτέμβριος 2022) με τη χρήση ερωτηματολογίων, στα οποία απάντησαν 401 επισκέπτες του Μπάλου (ισομερώς κατανεμημένοι μεταξύ εξόδου parking και λιμανιού). Σχετικά με τα Μέτρα Βιώσιμης Διαχείρισης του Μπάλου, ως κορυφαία προτεραιότητα των επισκεπτών του καταγράφηκε ο «ορισμός μέγιστου αριθμού πλοίων ανά ημέρα». Ενώ τα δύο επόμενα σε σημασία μέτρα ήταν – κατά σειρά – οι «συχνότεροι καθαρισμοί της παραλίας» και ο «ορισμός μέγιστου αριθμού επισκεπτών ανά ημέρα». Παράλληλα, έχει ενδιαφέρον ότι το 62% των επισκεπτών δήλωσε διατεθειμένο να πληρώσει περισσότερα από €4 για είσοδο στο οικοσύστημα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η επιστημονική ομάδα του Πολυτεχνείου Κρήτης προτείνει τελικά «Αποδοτική Φέρουσα Ικανότητα» του Μπάλου» ΕCC= 2.330 άτομα τη μέρα, δηλαδή μέγιστο αριθμό τουριστών που επιτρέπεται από την υφιστάμενη κατάσταση περιβάλλοντος και τη δυνατότητα διαχείρισης της περιοχής, χωρίς να επηρεάζει την τουριστική ζήτηση.

Στη συνέχεια, οι επιστήμονες του προγράμματος, μετά από στενή και πολυεπίπεδη συνεργασία με εμπλεκόμενους φορείς της ευρύτερης περιοχής (π.χ Τοπική Αυτοδιοίκηση, Τουρισμό – Οικονομία, Μ.Κ.Ο.) παρουσίασαν και την πολυκριτηριακή τους ανάλυση σχετικά με τα ενδεικτικά Μέτρα Βιώσιμης /Δράσεις Διαχείρισης Μπάλου. Η κατάταξη – προτεραιότητες των ενδιαφερομένων φορέων είναι ο τακτικός καθαρισμός της παραλίας, η αναδιαμόρφωση και μεταφορά του χώρου στάθμευσης, το ανώτατο όριο επιτρεπόμενων δρομολογίων καραβιού/ημέρα, η φιλοπεριβαλλοντική βελτίωση του δρόμου προς την παραλία, το ανώτατο όριο επιτρεπόμενων ατόμων/ημέρα, τα φράγματα εγκλωβισμού πετρελαιοκηλίδων στη θάλασσα, παρατηρητήριο για διαρκή ποιοτικό έλεγχο της περιοχής κ.α.

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων, κ. Αντώνης Ροκάκης, ανοίγοντας με την τοποθέτησή του τη συνέντευξη Τύπου τόνισε τα εξής: «Ως εκπρόσωπος της Επιχειρηματικής Κοινότητας των Χανίων, είμαι πραγματικά ικανοποιημένος γιατί σήμερα αποδίδει «καρπούς» μια ακόμα στρατηγική μας πρωτοβουλία για την αειφόρο ανάπτυξη των Χανίων και του Τουρισμού μας, σε στενή συνεργασία με υψηλού επιπέδου εταίρους. Ξεκινήσαμε από τον Μπάλο, καθώς αποτελεί κορυφαίο, με διεθνή αναγνώριση οικοσύστημα του τόπου μας. Τα επιστημονικά συμπεράσματα που παρουσιάζουμε σήμερα δεν επιτρέπουν κανένα περιθώριο εφησυχασμού! Απευθύνουμε δημόσια προσκλητήριο μεθοδικής συνεργασίας όλων των εμπλεκομένων φορέων, επιχειρήσεων και της κοινωνίας στη ευρύτερη περιοχή για να χαράξουμε μετά από ευρύ διάλογο τη βέλτιστη στρατηγική διαχείρισης του φυσικού πλούτου μας με άμεσες ολοκληρωμένες και στοχευμένες παρεμβάσεις, ώστε να αποφευχθούν τα επόμενα χρόνια μη αναστρέψιμες βλάβες για το μοναδικό οικοσύστημα της Δυτικής Κρήτης. Στο επίκεντρο θέτουμε πλέον τη δημιουργία μόνιμου συστήματος παρακολούθησης της ποιότητας του οικοσυστήματος του Μπάλου, όπως και στη συνέχεια των άλλων ευαίσθητων περιβαλλοντικά και τουριστικά περιοχών των Χανίων. Στρατηγικός μας στόχος είναι η πολύπλευρη υποστήριξη των επισκεπτών μας, συνδυαστικά με την προστασία της αειφόρας περιοχής. Αναπτυξιακή μας προτεραιότητα να σχεδιαστούν και να προωθηθούν από την επιχειρηματική μας κοινότητα βιώσιμα και καινοτόμα τουριστικά πακέτα, προσαρμοσμένα στις επιστημονικά τεκμηριωμένες ιδιαιτερότητες του οικοσυστήματος».

Με τη σειρά του, ο Δήμαρχος Κισάμου, κ. Γιώργος Μυλωνάκης, σημείωσε τα εξής: «Ο Δήμος Κισάμου ανταποκρίθηκε και συμμετέχει αποτελεσματικά από την πρώτη στιγμή στη σημαντική πρωτοβουλία του θεσμικού φορέα της Επιχειρηματικότητας των Χανίων που αφορά το ίδιο το Μέλλον της Ανάπτυξης και του Τουρισμού της Δυτικής Κρήτης. Η λιμνοθάλασσα του Μπάλου αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα «κοσμήματα» για το περιβάλλον και τη φήμη της Κισάμου. Για το λόγο αυτό, δουλεύουμε ήδη στενά με κορυφαίους επιστήμονες από τα Χανιά και την Κύπρο με αποτέλεσμα να είμαστε σήμερα σε πλεονεκτική θέση για να πραγματοποιήσουμε έγκαιρα το επόμενο αναγκαίο βήμα που είναι το ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για την αειφόρο αξιοποίηση του φυσικού και αναπτυξιακού πλούτου μας».

Οι υπόλοιποι συμμετέχοντες φορείς στο εταιρικό σχήμα του προγράμματος, είναι το Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο της Πάφου, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο της Κύπρου και η Κοινότητα της Ίνειας.

Press conference 250523_ppt