ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων στη Συνδιάσκεψη με τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Δημήτρη Σκάλκο».

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων, κ. Αντώνης Ροκάκης, εκπροσώπησε την επιχειρηματική κοινότητα των Χανίων κατά τη συνδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου στο Ηράκλειο με το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας (ΕΦΕΠΑΕ) με τον συντονισμό του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ.  Δημήτρη Σκάλκο και την παρουσία του Περιφερειάρχη Κρήτης.

Μετά το τέλος της συνδιάσκεψης ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων τόνισε:

«Σήμερα, είχαμε την ευκαιρία να πραγματοποιήσουμε στενή συνεργασία με τον επικεφαλής Γενικό Γραμματέα και τα στελέχη Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και να αξιολογήσουμε τα αποτελέσματα της λειτουργίας του Φορέα Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας για την Προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2014-2020 σε επίπεδο της Περιφέρειας Κρήτης.

Είναι αισιόδοξο το γεγονός ότι η Κρήτη κατά τη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027 θα λάβει 564 εκ. ευρώ -πόρους αυξημένους κατά 25% από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2021-2027» σε σχέση με το προηγούμενο ΠΕΠ Κρήτης 2014-2020. Κρίσιμοι τομείς αποκτούν προτεραιότητα, όπως η Ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με έμφαση στην Καινοτομία, στον εκσυγχρονισμό και στην κατάρτιση των εργαζομένων τους.

Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον οικονομικών κινδύνων, οφείλουμε να δουλέψουμε ευέλικτα με βάση το εθνικό αναπτυξιακό σχέδιο αλλά και την περιφερειακή μας στρατηγική με επίκεντρο την Καινοτομία και την Αειφορία, ώστε να επενδύσουμε αποτελεσματικά στην ισόρροπη μετάβαση και των τεσσάρων περιφερειακών ενοτήτων της Κρήτης στη νέα εποχή. Απαιτείται διαρκής διάλογος μεταξύ Πολιτείας, Αυτοδιοίκησης και Παραγωγικών φορέων για να υπερασπιστούμε ενωμένοι τους Αναπτυξιακούς μας ρυθμούς και να ενισχύσουμε την Κοινωνική μας ευημερία στο Μέλλον, παρά τις αντίξοες συνθήκες στην παγκόσμια Οικονομία».