ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ο Ειδικός Γραμματέας του Υπουργείου Ανάπτυξης ενημερώνει τις επιχειρήσεις των Χανίων για τα νέα αναπτυξιακά προγράμματα χρηματοδότησης.

Το Επιμελητήριο Χανίων, στο, πλαίσιο της συστηματικής ενημέρωσης της Επιχειρηματικής Κοινότητας, διοργανώνει ανοιχτή εκδήλωση με κεντρικό ομιλητή τον κ. Γιώργο Ζερβό, Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείου Συνοχής του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, με θέμα:

«Νέα Αναπτυξιακά Εργαλεία Χρηματοδότησης Επιχειρήσεων: Δικαιούχοι & Προϋποθέσεις».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου, στις 15.00 στα γραφεία του Επιμελητηρίου Χανίων (Ελευθερίου Βενιζέλου 4, 4ος όροφος).