ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ «ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ RIS3Crete» ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Κρήτη 2014-2020» ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ.

EΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ

 

  • Έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Υπόδειγμα Α).

Πατήστε ΕΔΩ για να το κατεβάσετε

  • Βιογραφικό σημείωμα (Υπόδειγμα Β).

Πατήστε ΕΔΩ για να το κατεβάσετε

  • Υπεύθυνες Δηλώσεις (Υποδείγματα Γ1, Γ2, Γ3, Γ4).

Πατήστε ΕΔΩ για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα Γ1,

ΕΔΩ για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα Γ2,

ΕΔΩ για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα Γ3 και

ΕΔΩ για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα Γ4.