ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Προκήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου των ενεργειών κατάρτισης/πιστοποίησης στο πλαίσιο της Πράξης «Σχέδιο Δράσης του Επιμελητηρίου Χανίων για την Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε τομείς της RIS3Crete» με κωδικό MIS 5100868. Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 170317.

Πατήστε ΕΔΩ για να κατεβάσετε την Περίληψη της Διακήρυξης του Διαγωνισμού.

Πατήστε ΕΔΩ για να κατεβάσετε την Διακήρυξη του Διαγωνισμού.