ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού ανάθεσης Συμβουλευτικών & Διαχειριστικών Υπηρεσιών για την υλοποίηση της Πράξης: “Ανάπτυξη Διασυνοριακού Δικτύου Προώθησης Αειφόρου Παράκτιου Τουρισμού” (αριθμ. 1/2022). Α/Α ΕΣΗΔΗΣ170147.

Πατήστε ΕΔΩ για να κατεβάσετε την Περίληψη της Διακήρυξης του Διαγωνισμού.

Πατήστε ΕΔΩ για να κατεβάσετε την Διακήρυξη του Διαγωνισμού.