ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Σημαντικό ενδιαφέρον για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης του Αγροδιατροφικού και Τουριστικού κλάδου από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα “ADRION” στη συνάντηση εργασίας του Επιμελητηρίου Χανίων.

Το Επιμελητήριο Χανίων, ως Επικεφαλής Εταίρος του Ευρωπαϊκού έργου “INNOVAGRO PLUS”, διοργάνωσε την Πέμπτη 16/6/2022 υβριδική Συνάντηση Εργασίας με τη διαδικτυακή και φυσική παρουσία σημαντικού αριθμού μελλοντικών δυνητικών δικαιούχων του προγράμματος “ADRION”, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον αγροδιατροφικό και τουριστικό κλάδο.

Την ενημερωτική εκδήλωση άνοιξε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων κ. Αντώνης Ροκάκης, ο οποίος τόνισε ότι το Επιμελητήριο Χανίων σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη φάση για το μέλλον του Αγροδιατροφικού και Τουριστικού κλάδου των Χανίων θα αναλάβει και νέες πρωτοβουλίες για την προώθηση της συνεργασίας, δικτύωσης, και μεταφοράς τεχνογνωσίας, μεταξύ των φορέων σε τοπικό/ περιφερειακό / εθνικό / διακρατικό επίπεδο.

Ακολούθως πήραν τον λόγο οι κυρίες Ειρήνη Σύλλελη, επιστημονική συνεργάτης του Επιμελητηρίου Χανίων, η οποία παρουσίασε το έργο “INNOVAGRO PLUS”, όπως και η Αικατερίνη Θεμελή, Στέλεχος της Μονάδας Διαχείρισης – Παρακολούθησης Προγραμμάτων στη Μεσόγειο και την Αδριατική της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», η οποία παρουσίασε το πλαίσιο του νέου Προγράμματος IPA ADRION 2021-2027.

Στην συνέχεια οι κ. Ειρήνη Μικέλη και Ειρήνη Σύλλελη παρουσίασαν τo Μοντέλο του Τετραπλού Έλικα & Καλές Πρακτικές Δικτύωσης στον Αγροδιατροφικό Κλάδο, αλλά και τις Στρατηγικές Προτεραιότητες στον Αγροδιατροφικό Κλάδο αντιστοίχως.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την παροχή πρακτικών οδηγιών από τον κ. Σιωμάδη Βασίλη, Επιστημονικό  Συνεργάτη του Επιμελητηρίου Χανίων, στους συμμετέχοντες για το πώς να σχεδιάζουν, υποβάλλουν, και υλοποιούν σχετικά διακρατικά έργα προώθησης της εδαφικής συνεργασίας και δικτύωσης.