ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Εγκαινιάζεται στο Επιμελητήριο Χανίων το Ευρωπαϊκό Αγροδιατροφικό Δίκτυο “INNOVAGRO” με σημαντικές συμμετοχές από φορείς της Ιταλίας, Σλοβενίας, Σερβίας, Αλβανίας και Ελλάδας.

Το Επιμελητήριο Χανίων, ως Επικεφαλής Εταίρος του έργου “INNOVAGRO PLUS”, το οποίο αποτελεί συνέχεια του έργου “INNOVAGRO”, θα διοργανώσει την Παρασκευή 17/6/2022, και ώρα 17.30 – 21.00, στην έδρα του (Ελ. Βενιζέλου 4, 2ος όροφος, Χανιά), την Εναρκτήρια Γενική Συνέλευση του Διακρατικού Δικτύου “INNOVAGRO”.

Το νέο πρόγραμμα “INNOVAGRO PLUS” αξιοποιεί πρόσθετους οικονομικούς πόρους της τάξης των €180.000 και αποτελεί ουσιαστικά εξέλιξη της επιτυχημένης ολοκλήρωσης του προηγούμενου έργου “Ανάπτυξη ενός καινοτόμου δικτύου για την προώθηση της εξωστρέφειας των αγροδιατροφικών επιχειρήσεων στην περιοχή της Αδριατικής – Ιονίου”, στο πλαίσιο του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας «INTERREG Adriatic-Ionian». Η διαχειριστική αρχή, επιβραβεύοντας το εταιρικό σχήμα (με επικεφαλής το Επιμελητήριο Χανίων) για την απόλυτα επιτυχημένη υλοποίηση του έργου των €1.060.000 ευρώ, με ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά απορροφητικότητας, προσέφερε την ευκαιρία, μέσω πρόσθετης χρηματοδότησης, της πραγματοποίησης και του νέου έργου “INNOVAGRO PLUS”, η οποία στοχεύει στην περαιτέρω προώθηση, εκμετάλλευση και κεφαλαιοποίηση των κύριων αποτελεσμάτων του προηγούμενου.

Οι κύριοι στόχοι της προσεχούς διακρατικής συνέλευσης είναι να:

  • εγκαινιάσει την επίσημη έναρξη του Δικτύου “INNOVAGRO” απαρτιζόμενο από φορείς από την Ελλάδα, Ιταλία, Σλοβενία, Σερβία και Αλβανία,
  • προωθήσει περαιτέρω, να κεφαλαιοποιήσει και να αξιοποιήσει σε διακρατικό επίπεδο τα κύρια αποτελέσματα του έργου “INNOVAGRO”,
  • προωθήσει τον διάλογο και την ανταλλαγή εμπειριών σε θέματα δικτύωσης στον αγροδιατροφικό τομέα,
  • συζητήσει επί των επιτευγμάτων του προγράμματος “ADRION 2014-20”, και των κύριων προτεραιοτήτων του Προγράμματος “Adrion 2021-2027”.

Επιπροσθέτως, το πρόγραμμα της Συνέλευσης θα περιλαμβάνει ειδική ενότητα για τις νέες προκλήσεις και τα εμπόδια που προέκυψαν από την πανδημία του covid-19 και τη συνακόλουθη οικονομική κρίση, αλλά και την τρέχουσα ενεργειακή και επισιτιστική κρίση εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία, προκειμένου να διασφαλιστεί η ανθεκτικότητα του Δικτύου έναντι των αρνητικών αυτών συνεπειών.

Το Σάββατο 18/6 το πρωί (10.00 -14.00) θα πραγματοποιηθεί Επίσκεψη Μελέτης σε 4 τοπικές αγροδιατροφικές επιχειρήσεις, με σκοπό την ενημέρωση επί του πεδίου των συμμετεχόντων για τις δραστηριότητες τους.

Προσκαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς του Aγροδιατροφικού και Tουριστικού κλάδου να συμμετάσχουν στην διακρατική αυτή εκδήλωση. Η γλώσσα εργασίας της εκδήλωσης θα είναι τα Αγγλικά.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Χανίων http://chania-cci.gr/ και του έργου https://innovagro.adrioninterreg.eu/