ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Συμπλήρωση Ερωτηματολογίου για την έρευνα  της Περιφέρειας για  τον σχεδιασμό δράσεων προώθησης  της  Κυκλικής Οικονομίας στις  Επιχειρήσεις της Κρήτης.

Η Περιφέρεια Κρήτης στο πλαίσιο προώθησης των στόχων της Ποιοτικής Ανάπτυξης και Ενεργής Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος  (ΠΕΠ-Κρήτης 2021-2027), καθώς επίσης και των στόχων της Πράσινης Ανάπτυξης του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ 2021-2025), προτίθεται να υποστηρίξει δράσεις κυκλικής οικονομίας με σκοπό την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των κλάδων του τουρισμού-εστίασης και της  αγροδιατροφής και των συναφών με αυτούς κλάδων, απευθυνόμενη σε επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής που δραστηριοποιούνται εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας.

Προκειμένου να διαγνωστεί η υφιστάμενη κατάσταση, αλλά και η δυναμική σε ό,τι αφορά στην κυκλική οικονομία  διενεργείται έρευνα  μέσω σχετικών  Ερωτηματολογίων που καταρτίστηκαν κατά κλάδο με αντικείμενο:

  • Τη χαρτογράφηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος σχετικά με εφαρμογή υφιστάμενων δράσεων κυκλικής οικονομίας που υλοποιούνται κατά τις παραγωγικές δραστηριότητες επιχειρήσεων που υπάγονται στους παραπάνω κλάδους.
  • Την προώθηση δράσεων κυκλικής οικονομίας με γνώμονα τις ανάγκες και απαιτήσεις του επιχειρηματικού περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης.
  • Τη διαμόρφωση προσκλήσεων προς τις επιχειρήσεις των σχετικών κλάδων, για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης με στόχο την ενίσχυση νέων ή/και υφιστάμενων δράσεων κυκλικής οικονομίας προκειμένου να καταστεί εφικτή η βαθμιαία μετάβαση σε ένα νέο, καινοτόμο, περιβαλλοντικά φιλικότερο και τεχνοοικονομικά βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο το οποίο θα υποστηριχθεί από την Περιφέρεια Κρήτης.

Η δράση χρηματοδοτείται από την Ε.Υ Δ του ΠΕΠ Κρήτης στο πλαίσιο του  Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Κρήτη 2014-20».

Για το κλάδο της Αγροδιατροφής οι επιχειρήσεις ενδιαφέροντος της Έρευνας είναι ενδεικτικά οι επιχειρήσεις:  Μεταποίησης (παραγωγή και επεξεργασία μεταποιημένων τροφίμων και ποτών), Συσκευασίας ή/και αποθήκευσης και Χονδρικού Εμπορίου τροφίμων και ποτών ενώ για το κλάδο του Τουρισμού-Εστίασης Ξενοδοχεία, τουριστικά καταλύματα – ενοικιαζόμενες κατοικίες, Καταστήματα εστίασης (π.χ. εστιατόρια) και κέντρα διασκέδασης, Λιανικό εμπόριο τροφίμων και ποτών, Επιχειρήσεις κατασκευής εξοπλισμού και αναλωσίμων τουριστικών μονάδων (έπιπλα, είδη κλωστοϋφαντουργίας, υλικά συσκευασίας κ.λπ.).

Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε το εν λόγω Ερωτηματολόγιο, μέσω Παρατηρητηρίου Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κρήτης, (https://ibo.crete.gov.gr/kyklikh-oikonomia-questionnaire/)  εφόσον η επιχείρηση σας υπάγεται στους παραπάνω κλάδους.