ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Κοινή Επιστολή των Προέδρων των Επιμελητηρίων προς την Ελληνική Πολιτεία με Επείγουσα Δέσμη Προτάσεων για την Επιβίωση της Οικονομίας των Χανίων από την Ενεργειακή Φτώχεια.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής απόφασης των τριών Επιμελητηρίων των Χανίων για τη διαρκή και πολύπλευρη ανάλυση των οικονομοτεχνικών δεδομένων, όπως και συντονισμένες παρεμβάσεις της Επιχειρηματικής, Οικονομικής και Τεχνικής Κοινότητας της Δυτικής Κρήτης, επισυνάπτεται κοινή επιστολή που απεστάλη προς την Ελληνική Πολιτεία με επείγουσα δέσμη προτάσεών τους για την επιβίωση της τοπικής Οικονομίας από την «Ενεργειακή Φτώχεια».

Η επιστολή υπογράφεται από τους κ.κ. Σπύρο Σοφιανό, Πρόεδρο του τμήματος Δυτικής Κρήτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Παντελή Πετσετάκη, Πρόεδρο του τμήματος Δυτικής Κρήτης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και Αντώνη Ροκάκη, Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Χανίων.

Ακολουθεί η επιστολή:

ΕΠΙΣΤΟΛΗ