ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Χανίων υπερψήφισε τον Αναπτυξιακό Προϋπολογισμό του 2022, επενδύοντας πολυδιάστατα στο Μέλλον της Χανιώτικης Επιχειρηματικότητας.

Αντώνης Ροκάκης, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Χανίων: «Η σημερινή Διοίκηση του Επιμελητηρίου Χανίων με διαφανή και αποδοτική διαχείριση έχει αυξήσει εντυπωσιακά στις €800.000 (+610%) το πενιχρό ταμείο που παρέλαβε το 2017, ανεβάζοντας έτσι ακόμα πιο ψηλά τον αναπτυξιακό πήχη των επενδύσεων στη Χανιώτικη Οικονομία για το 2022. Είμαι αναγκασμένος, μετά την δημόσια επίθεση που δέχτηκε η διοίκησή μας, να εκφράσω την απογοήτευσή μου για το γεγονός ότι ο β’ Αντιπρόεδρος του  Επιμελητηρίου Χανίων, ως θεσμικός εκπρόσωπος της μείζονος αντιπολίτευσης, κ. Γ. Μαργαρώνης, δυστυχώς δεν απουσίασε μόνο από την τελευταία συνεδρίαση της Διοικητικής Επιτροπής για το σχεδιασμό του προϋπολογισμού, αλλά συνολικά από τις 13 μεταξύ των 18 συνεδριάσεων της Διοικητικής Επιτροπής της τόσο κρίσιμης φετινής χρονιάς, 2021. Αποτέλεσμα η πρακτική και θεσμική αδυναμία σύνθεσης ιδεών και προτάσεων μελών του Δ.Σ. της παράταξής του, όπως και των συναδέλφων επιχειρηματιών που τους τίμησαν με την ψήφο τους».

Στη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αρμόδιου θεσμικού οργάνου του Επιμελητηρίου Χανίων, υπερψηφίστηκε από την πλειοψηφία ο αναπτυξιακός προϋπολογισμός, όπως προτάθηκε από τη Διοικητική Επιτροπή. Από τα 15 παρόντα μέλη στη συνεδρίαση, τα 14 υπερψήφισαν την εισήγηση προϋπολογισμού της Διοικητικής Επιτροπής, ενώ ο κ. Βουρλάκης, ως επικεφαλής της “Αγωνιστικής Αντιμονοπωλιακής Συσπείρωσης» την καταψήφισε.

Για την ολοκληρωμένη και αξιόπιστη ενημέρωση των μελών του Επιμελητηρίου Χανίων και της τοπικής Κοινωνίας για τη διαχρονική εξέλιξη της οικονομικής κατάστασης του ταμείου και των υποχρεώσεων του Επιμελητηρίου Χανίων, όπως και της υπό εκκαθάριση αναπτυξιακής του εταιρίας (ΕΤ.ΑΝ.), ακολουθούν τα παρακάτω συνοπτικά δεδομένα:

Το πιθανό ταμειακό υπόλοιπο στις 31/12/2021 αναμένεται να ανέλθει συνολικά στο ποσό των 1.550.000,00€ που αναλύεται ως εξής: Ταμείο (Λογαριασμοί ταμειακής κινήσεως)       800.000,00€ και Κοινό κεφάλαιο (ομόλογο Τρ. Ελλάδος) 750.000,00€. Καταλυτικό ρόλο στην εντυπωσιακή εξέλιξη των εσόδων του Επιμελητηρίου Χανίων διαδραματίζει η αποτελεσματική αξιοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

       31/12/2017: €129.437,39 (ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Γ. ΜΑΡΓΑΡΩΝΗ/ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ)

        31/12/2018: €268.100,14 (ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Α. ΡΟΚΑΚΗ)

        31/12/2019: €325.847,06 (ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Α. ΡΟΚΑΚΗ)

        31/12/2020: €469.484,75 (ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Α. ΡΟΚΑΚΗ)

      31/12/2021: €800.000,00 (ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Α. ΡΟΚΑΚΗ)

ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΧΑΝΙΩΝ (ΕΤ.ΑΝ.) (ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΜΑΡΓΑΡΩΝΗ)

     31/12/2017 ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ: €12.496,67

    ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ: €28.734,47 (Καθυστερημένες ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένων: €24.834,47  & εκλογικό επίδομα: €3.900).

Κι ενώ η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Χανίων (απουσίαζε από τη συνεδρίαση ο β’ Αντιπρόεδρος και επικεφαλής της μείζονος Αντιπολίτευσης κ. Γ. Μαργαρώνης) είχε εγκαίρως αποστείλει σχέδιο πρότασης του προϋπολογισμού της με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, μέρος της αντιπολίτευσης επέλεξε για μια ακόμη φορά να απέχει από τη σημερινή συνεδρίαση, χωρίς να συνεισφέρει απολύτως καμία πρόταση αλλαγής επί του αναπτυξιακού σχεδίου, παρά τις επανειλημμένες προτροπές της Διοίκησης του Επιμελητηρίου Χανίων για ουσιαστικό διάλογο και συναίνεση, πέραν των πολιτικών επιδιώξεων κάθε πλευράς.

Παρ’ όλα αυτά, το Επιμελητήριο Χανίων το 2022 θα συνεχίσει με ακόμα μεγαλύτερο δυναμισμό να ξεδιπλώνει το ολοκληρωμένο στρατηγικό του σχέδιο ώστε με πολυεπίπεδες παρεμβάσεις να συνεχίζει να στηρίζει στην πράξη τον δοκιμαζόμενο Χανιώτη επιχειρηματία και την τοπική Οικονομία από την καταστροφική πανδημία. Ακολουθούν ενδεικτικά καινοτόμα προγράμματα ανάπτυξης:

 • Υλοποίηση προγράμματος Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου Χανίων
  Η υλοποίηση του προγράμματος Ανοικτού κέντρου Εμπορίου σε συνεργασία με τον Δήμο Χανίων έχει συνολικό προϋπολογισμό για το Επιμελητήριο Χανίων 269.346,00 € συνδυαστικά με περισσότερα από €2.000.000 σε δημόσια έργα, θα αναμορφώσει το εμπορικό κέντρο των Χανίων (περιοχή της πλατείας 1866 και των πέριξ δρόμων) και θα ωθήσει 117 Χανιώτικες επιχειρήσεις που συμμετέχουν προς μια νέα αναπτυξιακή τροχιά.
 • Ολοκλήρωση Επένδυσης Επιχειρηματικού Πάρκου Χανίων
  Το Επιμελητήριο Χανίων για την ολοκλήρωση του αναπτυξιακού έργου και τη διατήρηση της μετοχικής του συμμετοχής (30%) στην εταιρία ΕΠΙΧΕΙΠΑ ΧΑΝΙΩΝ ΑΕ (συμμετέχει και η Τράπεζα Χανίων 40% μαζί με τον ιδιοκτήτη της έκτασης 30%) όφειλε εντός του 2020 να καταβάλει σε αύξηση κεφαλαίου το συνολικό ποσό των €240.000. Παρά την αντίξοη χρηματοοικονομική συγκυρία και απορρίπτοντας τις αντίθετες προτάσεις της αντιπολίτευσης, η Διοικητική Επιτροπή επέλεξε να μη «θυσιάσει» και συνεπώς δεν «έσπασε» τις οικονομίες €1.216.034 του επιχειρηματικού κόσμου των Χανίων, δηλαδή το αποθεματικό του Επιμελητηρίου, το οποίο επιβλήθηκε το 2010 από την τότε κυβέρνηση να μετατραπεί σε ομόλογο Ελληνικού Δημοσίου. Το ομόλογο μετά το 2010 ακολούθησε την απαξίωση της Ελληνικής οικονομίας των επόμενων χρόνων καταρρέοντας ακόμα και κάτω από το 50% της ονομαστικής του αξίας. Εναλλακτικά, η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Χανίων εφάρμοσε αποτελεσματικό πρόγραμμα εξοικονόμησης πόρων με αποτέλεσμα να επιτύχει την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με ίδια κεφάλαια χωρίς στην προσφυγή στη λύση ανάγκης του ζημιογόνου «σπασίματος» του ομολόγου.
 • Υλοποίηση προγράμματος Cross Coastal Net
  Σύμφωνα με την από 13/05/2021 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A «ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020» εντάχθηκε η πράξη με τίτλο: “Ανάπτυξη Διασυνοριακού Δικτύου Προώθησης Αειφόρου Παράκτιου Τουρισμού”, Ακρωνύμιο: CROSS-COASTAL-NET και κωδικό MIS: 5050612, προς συγχρηματοδότηση από το εν λόγω πρόγραμμα και με εγκεκριμένο συνολικό προϋπολογισμό 1.273.000,00 €. Κύριος στόχος του έργου CROSS-COASTAL-NET είναι η ανάπτυξη αειφόρων μορφών τουρισμού σε συγκεκριμένες ευαίσθητες παράκτιες περιοχές της κοινής Διασυνοριακής Περιοχής Ελλάδας – Κύπρου (Λιμνοθάλασσα – Παραλία Μπάλου στην Κρήτη & Παραλία Ακάμας στην Κύπρο), με απώτερο σκοπό την βελτίωση της ελκυστικότητας τους, με την παράλληλη προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος. Αξίζει να αναφερθεί ότι η πρόταση για το συγκεκριμένο έργο είναι εμπνεύσεως και συγγραφής του Επιμελητηρίου Χανίων, το οποίο είναι και επικεφαλής εταίρος του εταιρικού σχήματος υλοποίησης.
 • Υλοποίηση προγράμματος INNOVAGRO PLUS
  Το Επιμελητήριο Χανίων υλοποίησε με επιτυχία το έργο “Development of an innovative network for the promotion of extroversion of agri-food companies in Adriatic – Ionian Area” –“Ανάπτυξη ενός καινοτόμου δικτύου για την προώθηση της εξωστρέφειας των αγροδιατροφικών επιχειρήσεων στην περιοχή της Αδριατικής – Ιονίου (INNOVAGRO)”, στο πλαίσιο του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας INTERREG Adriatic-Ionian. Η διαχειριστική αρχή, επιβραβεύοντας το εταιρικό σχήμα (με επικεφαλής το Επιμελητήριο Χανίων) για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου, με ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά απορροφητικότητας, έδωσε την δυνατότητα μέσω πρόσθετης χρηματοδότησης, για το νέο έργο INNOVAGRO PLUS που είναι η συνέχεια του ολοκληρωμένου έργου INNOVAGRO. Κύριο αντικείμενο του έργου INNOVAGRO PLUS είναι η περαιτέρω προώθηση, εκμετάλλευση και κεφαλαιοποίηση των κύριων αποτελεσμάτων του έργου.
 • Υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος RIS3Crete
  Σύμφωνα με την απόφαση 2884/7-7-2021 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Κρήτης εντάχθηκε η πράξη «ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ RIS3CRETE» και ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της Απασχόλησης και προσαρμογή των εργαζομένων στις αλλαγές». Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και έχει προϋπολογισμό 984,00€. Στόχος η κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων και αυτοαπασχολουμένων για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που θα ενισχύσουν ουσιωδώς τη δυνατότητα για την απασχόλησή τους, την προοπτική βελτίωσης των όρων της απασχόλησής τους και την επαγγελματική τους κινητικότητα για την εξασφάλιση των προσφορότερων εργασιακών όρων και την προσαρμογή τους στις αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.