ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΩΝ ΠΡΟΣ ΧΥΜΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ Κ.Α.Π. 2021-2027.

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων, κ. Αντώνης Ροκάκης, δήλωσε: «Στο Επιμελητήριο Χανίων, ενώνοντας τις δυνάμεις μας και με αυτά τις Αιτωλοακαρνανίας, της Άρτας, της Θεσπρωτίας, της Λακωνίας και της Πρέβεζας, αντιδράσαμε στις 25/11 με κοινή μας επιστολή προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Σπήλιο Λιβανό, σχετικά με τον αρχικό σχεδιασμό απένταξης των πορτοκαλιών προς χυμοποίηση από τη συνδεδεμένη ενίσχυση, στο πλαίσιο της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (Κ.Α.Π.) 2021-2027. Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε και να εκφράσουμε δημόσια την ικανοποίηση του επιχειρηματικού και παραγωγικού κόσμου των Χανίων για την αποδοχή του αιτήματός μας από την Ελληνική Κυβέρνηση, η οποία αναθεώρησε εποικοδομητικά και αποφάσισε να διατηρήσει το καθεστώς των συνδεδεμένων ενισχύσεων, ως έχουν, και τα επόμενα χρόνια, στο πλαίσιο της διαβούλευσης σχετικά με το νέο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για τη νέα Κ.Α.Π.

 Το Επιμελητήριο Χανίων εξακολουθεί να εργάζεται για την αναγκαιότητα αποτελεσματικής σύνδεσης της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής με τους στρατηγικούς τομείς στην εθνική και τοπική μας ανάπτυξη, όπως, ο ελαιοκομικός, ο αμπελοοινικός και των εσπεριδοειδών, προκειμένου να ενισχυθούν ουσιαστικά οι καλλιέργειες και να παραχθούν ανταγωνιστικά προϊόντα, ακόμα υψηλότερης εμπορικής & διατροφικής αξίας. Αποτελούν προτεραιότητά μας γιατί οι συγκεκριμένες καλλιέργειες συνεισφέρουν ουσιαστικά και στην αειφόρο ανάπτυξη, με επίκεντρο το περιβάλλον, ενώ ταυτόχρονα αναβαθμίζουν δυναμικά τον πρωτογενή και τον δευτερογενή-μεταποιητικό τομέα του νησιού μας».