ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ενημέρωση μελών Επιμελητηρίου Χανίων | Σύνδεσμος Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών (ΣΕΧΒ): «Στοχευμένα Προγράμματα Κατάρτισης και Πιστοποίησης για Εργαζόμενους στον Ιδιωτικό Τομέα».

Σας ενημερώνουμε ότι ο Σύνδεσμος Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών (ΣΕΧΒ) υλοποιεί δύο προγράμματα κατάρτισης 80 ωρών έκαστο, που αφορούν τα εξής εκπαιδευτικά προγράμματα:

  • Στέλεχος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Ασφαλούς Χρήσης Χημικών Αποβλήτων
  • Στέλεχος Διεθνούς Εμπορίου και Εξωστρέφειας.

Δικαίωμα συμμετοχής στα εκπαιδευτικά προγράμματα διεκδικούν 1.280 εργαζόμενοι συνολικά (με σχέση εξαρτημένης εργασίας) ή εποχικά εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, ανεξάρτητα από τον κλάδο ή την επιχείρηση που απασχολούνται από όλες τις διοικητικές περιφέρειες της Ελλάδας.

  • Ο κάθε ωφελούμενος έχει δικαίωμα συμμετοχής σε ένα μόνο θεματικό αντικείμενο.
  • Το εκπαιδευτικό επίδομα είναι 400 ευρώ (μείον τις νόμιμες κρατήσεις).

Δείτε την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ωφελούμενων για την παραπάνω δράση ΕΔΩ, καθώς και το σχετικό διαβιβαστικό ΕΔΩ. Διευκρινίζεται ότι έχει δοθεί παράταση έως και τη Δευτέρα 13/12/2021 και ώρα 23:59:59.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση και την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στις παραπάνω δράσεις, παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Συνδέσμου πατώντας ΕΔΩ

Περισσότερες πληροφορίες:

Σύνδεσμος Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών

Τηλ. Επικοινωνίας

210 92 13 259

e-mail: sexvkatartisi@gmail.com