ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Αναγκαία η συνεργασία των φορέων της Αυτοδιοίκησης και των Επιχειρήσεων για την ένταξη στην αγορά εργασίας των θυμάτων έμφυλης βίας. Η Επιτροπή Ισότητας της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.) υιοθέτησε πρόταση της Αντιδημάρχου Πλατανιά και μέλους του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Χανίων και του ΕΕΔΕΓΕ.

«Η ένταξη των θυμάτων έμφυλης βίας στην αγορά εργασίας, οφείλουμε να γίνει κοινός στόχος και αφετηρία δράσεων για την αυτοδιοίκηση και τους παραγωγικούς φορείς της χώρας μας», δήλωσε η Ασπασία Λουπάκη, μετά τη συνεδρίαση της «Επιτροπή Ισότητας της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας» (Κ.Ε.Δ.Ε.), στην οποία συμμετέχει ως Δημοτική Σύμβουλος Πλατανιά.

Έχοντας την παράλληλη ιδιότητα του μέλους της Διοικούσας Επιτροπής του Εθνικού Επιμελητηριακού Δικτύου Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών (ΕΕΔΕΓΕ), εκπροσωπώντας το Επιμελητήριο Χανίων, η κα Λουπάκη, κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Ισότητας της ΚΕΔΕ, πρότεινε και έγινε αποδεκτό, να αναληφθεί πρωτοβουλία του κορυφαίου θεσμικού οργάνου, ώστε να προωθηθούν πανελλαδικές συνέργειες μεταξύ των κατά τόπους Επιμελητηρίων και των υπόλοιπων παραγωγικών φορέων με στόχο την αποτελεσματική υποστήριξη των θυμάτων βίας και την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Η παρέμβασή της Αντιδημάρχου Πλατανιά, έγινε ομόφωνα αποδεκτή και εντάχθηκε στο ολοκληρωμένο σχέδιο άμεσων δράσεων της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας.

«Κεντρικό θέμα της συνεδρίασης της Επιτροπής Ισότητας της ΚΕΔΕ ήταν η κατάρτιση ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης από το θεσμικό φορέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της χώρας, ώστε οι δήμοι να συμβάλουν στην ελαχιστοποίηση των φαινομένων ενδοοικογενειακής βίας ή σεξουαλικής παρενόχλησης και έμφυλης βίας. Θεωρώ, πως πέρα από τις δομές και τα μέτρα πρόληψης, υπάρχει μια μεγάλη πρόκληση: Με συστηματικό τρόπο να δουλέψουμε επιχειρήσεις και φορείς της αυτοδιοίκησης για την πραγματική ένταξη των θυμάτων βίας στην αγορά εργασίας με τη στήριξη του κεντρικού κράτους», υπογράμμισε σε δηλώσεις της η Ασπασία Λουπάκη.

Να σημειωθεί τέλος πως μετά από ευρύ διάλογο των θεσμικών εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της χώρας, η Επιτροπή Ισότητας της Κ.Ε.Δ.Ε. αποφάσισε, στο πλαίσιο του ετήσιου συνεδρίου της που ξεκινά σήμερα στη Θεσσαλονίκη, (14-16 Οκτωβρίου), να προχωρήσει στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με την Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, το Πάντειο Πανεπιστήμιο, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας.

Στρατηγός στόχος της ολοκληρωμένης συνεργασίας θεσμικών και επιστημονικών φορέων είναι η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των μελών των Δημοτικών Επιτροπών Ισότητας και των στελεχών των κοινωνικών υπηρεσιών των δήμων, προκειμένου να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τις ανάγκες και να συμβάλουν ουσιαστικά στην προώθηση της ισότητας των φύλων, είτε πρόκειται για την αντιμετώπιση περιστατικών παρενόχλησης και έμφυλης βίας, είτε για την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στα κοινά και πιο συγκεκριμένα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.