ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων, Αντώνης Ροκάκης, ομιλητής στην ημερίδα της Περιφέρειας Κρήτης για τη Γαλάζια Ανάπτυξη και Κυκλική Οικονομία.

Σήμερα, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων, Αντώνης Ροκάκης, προσκλήθηκε ως ομιλητής στην ημερίδα της Περιφέρειας Κρήτης με θέμα: «Η Κυκλική Οικονομία στην Αλιεία και τις Υδατοκαλλιέργειες/ Εισβολικά είδη: απειλή ή ευκαιρία;», στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος “BLUEfasma”. Την εκδήλωση παρακολούθησαν εκτός από το Διαδίκτυο και με φυσική παρουσία, ταυτόχρονα από τη Μαρίνα του Ηρακλείου και από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας, Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) στις πόλεις των Χανίων και Αγίου Νικολάου. Την εκδήλωση «άνοιξε» με χαιρετισμό του ο κ. Γιώργος Αλεξάκης, Εντεταλμένος Σύμβουλος Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων της Περιφέρειας Κρήτης, ενώ η κ. Αλίκη Καρούσου, Συντονίστρια του έργου BLUEfasma, εκ μέρους της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης, παρουσίασε τις ευκαιρίες της Κυκλικής Οικονομίας στην αλιεία & τις υδατοκαλλιέργειες του νησιού.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων στην εισήγησή του με θέμα «Γαλάζια Ανάπτυξη και Κυκλική Οικονομία» τόνισε αρχικά ότι εάν η παγκόσμια μπλε οικονομία, συγκρινόταν με μια εθνική οικονομία, θα ήταν η έβδομη μεγαλύτερη στον κόσμο και ο ωκεανός ως οικονομική οντότητα θα ήταν μέλος της G7. Παράλληλα, έδωσε έμφαση στην προτεραιότητά του θεσμικού φορέα των επιχειρήσεων των Χανίων, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για τη δημιουργία ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδίου (master plan) με στόχο τη βιώσιμη «Γαλάζια Ανάπτυξη» του ναυτικού Τουρισμού της Π.Ε. Χανίων με τρεις βασικούς πυλώνες: α. Κατασκευή Μαρίνας στην πόλη των Χανίων, β. Δημιουργία Υδατοδρομίου στο λιμάνι της Κισσάμου και γ. Αναβάθμιση του Σταθμού Κρουζιέρας του λιμανιού της Σούδας (home port), σε συνδυασμό με τις αναγκαίες αναπτυξιακές επενδύσεις στο λιμάνι της Κισσάμου για τη ναυτιλιακή εμπορευματική διασύνδεση των Χανίων με τη Βόρεια Αφρική-Λιβύη.

Ο Αντώνης Ροκάκης, τόνισε χαρακτηριστικά: «Στο Επιμελητήριο Χανίων καινοτομούμε, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο εργαλείο στην πράξη. Υλοποιούμε τη νέα μας στρατηγική αειφόρου ανάπτυξης και αναβάθμισης του Τουριστικού μας προϊόντος και με το νέο Ευρωπαϊκό έργο “Cross Coastalnet”, το οποίο εξασφαλίσαμε (προϋπολογισμού €1.340.000), ώστε να ξεκινήσουμε να προωθούμε την ίδρυση και λειτουργία πρότυπων Κοινοτήτων Προστασίας και Ανάδειξης Παράκτιων Οικοσυστημάτων, αξιοποιώντας την επιστημονική υποστήριξη των πλέον σύγχρονων μοντέλων μέτρησης της φέρουσας ικανότητας, ξεκινώντας από τη λιμνοθάλασσα του Μπάλου. Δίνουμε προτεραιότητα σε προγράμματα που προωθούν τις βιωματικές εμπειρίες και πρακτικές εταιρικής κοινωνικής ευθύνης με προσανατολισμό την αειφορία και το νερό. Έχουμε ήδη προτείνει τη δημιουργία στο νησί μας ενός μόνιμου «Παρατηρητηρίου Προστασίας του Παράκτιου Φυσικού Πλούτου της Κρήτης». Το παρατηρητήριο μπορεί να βασιστεί (αξιοποιώντας την πολύτιμη εμπειρία του προηγούμενου μελετητικού έργου) στον αξιόλογο και δοκιμασμένο επιστημονικό πυρήνα, του ΕΛΚΕΘΕ και του Πολυτεχνείου Κρήτης».