ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΡΡΟΠΗ & ΔΙΚΑΙΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ.

Χθες, στο Επιμελητήριο Χανίων φιλοξενήθηκε η σημαντική πρωτοβουλία του Αντιπεριφερειάρχη Κρήτης Επιχειρηματικότητας, Εμπορίου, Καινοτομίας και Κοινωνικής Οικονομίας κ. Αντώνη Παπαδεράκη, με θέμα την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (Κ.Αλ.Ο.).

Ο Αντώνης Ροκάκης, Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων, μεταξύ άλλων, τόνισε και τα εξής κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του:

«Με μεγάλη χαρά στο Επιμελητήριο Χανίων φιλοξενήσαμε σήμερα τη σημαντική πρωτοβουλία του Αντιπεριφερειάρχη Κρήτης Επιχειρηματικότητας, Εμπορίου, Καινοτομίας και Κοινωνικής Οικονομίας κ. Αντώνη Παπαδεράκη, η οποία θέτει στο επίκεντρο το καινοτόμο πρόγραμμα στήριξης και συμβουλευτικής στο πεδίο της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.(Κ.Αλ.Ο.).

Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής μου τόνισα ότι, η κοινωνική οικονομία έχει τη δύναμη να συμβάλει σημαντικά στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, στη βιώσιμη ανάπτυξη και στη δικαιότερη κατανομή του εισοδήματος όπως και του πλούτου της τοπικής μας Οικονομίας.

Για τη Διοίκηση του Επιμελητηρίου Χανίων η στρατηγική επιδίωξη για δίκαιο και αλληλέγγυο εμπόριο αποκτά αυξημένο ενδιαφέρον. Η πολυδιάστατη και ενεργός συμμετοχή τοπικών παραγωγών, μεταποιητών και εργαζόμενων είναι μια συλλογική προσπάθεια αναζωογονητική για την Χανιώτικη Οικονομία.

Στο Αναπτυξιακό Μέλλον των Χανίων, η Κοινωνική Οικονομία έχει τη δύναμη να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο, καθώς μπορεί να συνδυάσει την κερδοφορία με την κοινωνική ένταξη με τα δημοκρατικά συστήματα διακυβέρνησης και να εργαστεί παράλληλα με τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα για την προσαρμογή των υπηρεσιών στις ανάγκες.

Είναι εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός ότι ο τομέας της Κοινωνικής Οικονομίας διαχειρίστηκε την οικονομική κρίση πιο αποτελεσματικά από άλλους , κερδίζοντας συνεχώς αναγνώριση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έτσι λοιπόν, σε μια φάση έντονων και ριζικών μεταβολών, απαιτείται σήμερα παρά ποτέ εθνικό και περιφερειακό σχέδιο για την Κοινωνική Οικονομία, ώστε να διεκδικηθούν και να επενδυθούν στοχευμένα και αποτελεσματικά οι αναγκαίοι χρηματοδοτικοί πόροι για την ισόρροπη και δίκαιη ανάπτυξη που αξίζει ο τόπος μας και οι άνθρωποί του».