ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Πιο επείγουσα από ποτέ η έγκαιρη προειδοποίηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Χανίων για νομιμότητα & διάσωση του υπό κατάρρευση ιστορικού κτιρίου της Μεραρχίας Κρητών.

Η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Χανίων κατά τη συνεδρίασή της πραγματοποίησε διεξοδική αποτίμηση των τελευταίων εξελίξεων της προαναγγελθείσας ανακατάληψης του εμβληματικού κτιρίου της 5ης Μεραρχίας Κρητών, το οποίο ανήκει στην ιδιοκτησία του Πολυτεχνείου Κρήτης, σε σχέση με τη στρατηγική προτεραιότητα ισόρροπης ανάπτυξης του ιστορικού λόφου Καστελίου.

Το Επιμελητήριο Χανίων με πρόσφατη απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου (17/03/2021), στο πλαίσιο της θεσμικής του αποστολής να εκπροσωπεί την επιχειρηματική κοινότητα του τόπου, αφουγκράστηκε μέσα από ευρύ διάλογο τους προβληματισμούς της Κοινωνίας και των μελών του, και με δημόσια παρέμβασή του συνέβαλε συναινετικά και ολοκληρωμένα στην εξελισσόμενη διαβούλευση για το στρατηγικό ζήτημα του νέου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της πόλης μας, υπό το πρίσμα του βέλτιστου στρατηγικού αναπτυξιακού προτύπου για το μέλλον της.

Συνεπώς, το Επιμελητήριο Χανίων, διατηρώντας ανοιχτό και αξιόπιστο δίαυλο επικοινωνίας με όλους τους εμπλεκόμενους, υπενθυμίζει προς τους ήδη δημόσια ενδιαφερόμενους τοπικούς φορείς, την αναγκαιότητα για άμεση κατάθεση προς το Πολυτεχνείο Κρήτης, το νόμιμο ιδιοκτήτη των ιστορικών κτιρίων του λόφου Καστελίου, ολοκληρωμένης και αναλυτικής πρότασης εναλλακτικής αξιοποίησης σε σχέση με την ισχύουσα σύμβαση. Η πρόταση οφείλει να περιγράφει με δεσμευτικό τρόπο και σαφήνεια την εναλλακτική πηγή και το χρονοδιάγραμμα χρηματοδότησης από τον νέο ενδιαφερόμενο εκμισθωτή των κτιρίων σε σχέση με το σημερινό συμβατικό 25ετές μίσθωμα, το οποίο ήδη ξεκίνησε να εισπράττει το Πολυτεχνείο Κρήτης, συνολικού ύψους 8,75 εκατομμυρίων Ευρώ (κατά μέσο όρο 350.000 Ευρώ κατ’ έτος).

Κάθε ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχέδιο αξιοποίησης, το οποίο είναι αναγκαίο να κατατεθεί άμεσα προς το Πολυτεχνείο Κρήτης, οφείλει να θέτει στο επίκεντρό του την επείγουσα αναστηλωτική διάσωση της εμβληματικής, αλλά σε στατικό κίνδυνο Μεραρχίας, η οποία μαζί με τα υπόλοιπα ιστορικά κτίρια, σύμφωνα με το σημερινό δεσμευτικό επενδυτικό προϋπολογισμό, ξεπερνά τα 15 εκατομμύρια ευρώ. Κάθε αυθαίρετη παρουσία του οποιουδήποτε στο στατικά επικίνδυνο και υπό την πολιτιστική προστασία της Ελληνικής Πολιτείας κτίριο, προξενεί μόνο την αγανάκτηση και την καταδίκη μας.