ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ενημέρωση μελών Επιμελητηρίου Χανίων | Περιπτώσεις ανύπαρκτων “ολλανδικών” εταιρειών.

Την εξαπάτηση εταιρειών από ανύπαρκτες “ολλανδικές” εταιρείες επισημαίνει με επείγον έγγραφο του προς τα Επιμελητήρια της χώρας το γραφείο ΟΕΥ Χάγης. Αναλυτικά αναφέρει:

“Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τις ακόλουθες περιπτώσεις εξαπάτησης οι οποίες περιήλθαν σε γνώση του Γραφείου μας. Πρόκειται για υποτιθέμενες «ολλανδικές» εταιρείες οι οποίες έχουν οικειοποιηθεί τα στοιχεία (επωνυμία, διεύθυνση, αριθμό Εμπορικού Επιμελητηρίου (KvK) και αριθμό ΦΠΑ) νομίμων ολλανδικών εταιρειών.

–  Hamminga Machine B.V(https://hammingamachine.com/)

–  Treviso BV (https://trevisobv.com/)

–  NJ Visser Holding BV (https://www.njvisserholdingbv.com/)

– NJ Holding BV (https://www.njholdingbv.com/)

–  LaJa Investment B.V. (https://lajainvestmentbv.com/)

Υπενθυμίζουμε επίσης ότι σε διάφορες περιπτώσεις εξαπάτησης οι εν λόγω “εταιρείες” δηλώνουν τηλέφωνα επικοινωνίας που ξεκινούν με τους αριθμούς +31 970… . Τα ψηφία 970 που ακολουθούν αμέσως μετά τον κωδικό της Ολλανδίας (+31), δείχνουν επικοινωνία του είδους “μηχανή-με-μηχανή” (machine-to-machine), δηλαδή για επικοινωνία μεταξύ υπολογιστών, ενσωματωμένων επεξεργαστών κλπ.

Συνιστούμε εκ νέου στις ελληνικές εταιρείες να επικοινωνήσουν με το Γραφείο μας πριν προχωρήσουν σε σχετική συνεργασία, προκειμένου, στο μέτρο βέβαια του δυνατού, να ελέγξουμε την αξιοπιστία του δυνητικού εταίρου τους. Επίσης, το Γραφείο μας μπορεί να αποστείλει στις ενδιαφερόμενες εταιρείες καταλόγους ολλανδικών εταιρειών για αναζήτηση συνεργασίας”.

Εκ του Γραφείου ΟΕΥ Χάγης

EMBASSY OF GREECE IN THE HAGUE
Office for Economic & Commercial Affairs

Amaliastraat 1, 2514 JC Den Haag
Tel.+31 (0) 70 3561199
Email:ecocom-hague@mfa.gr