ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Eνημερωτικά έντυπα για Προγράμματα Απασχόλησης και ηλεκτρονικές υπηρεσίες που μπορούν να αξιοποιήσουν επιχειρήσεις-μέλη του ΕΒΕΧ από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης των εργοδοτών-επιχειρήσεων και γενικότερα της ενίσχυσης της εξωστρέφειας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), σας παραθέτουμε ενημερωτικά έντυπα για Προγράμματα Απασχόλησης και ηλεκτρονικές υπηρεσίες που μπορούν να αξιοποιήσουν επιχειρήσεις-μέλη του ΕΒΕΧ.

Για αναλυτικές πληροφορίες επί των Προγραμμάτων Απασχόλησης, οι επιχειρήσεις-εργοδότες μπορούν να επισκεφθούν την ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.oaed.gr/anoikta-programmata και να αναζητήσουν τη Δημόσια Πρόσκληση του αντίστοιχου Προγράμματος.

Σε κάθε περίπτωση, οι Εργασιακοί Σύμβουλοι Εργοδοτών του ΟΑΕΔ, είναι στη διάθεση των επιχειρήσεων, για την ενημέρωση και υποστήριξή τους στο πλαίσιο του συμβουλευτικού τους ρόλου.

Η επικοινωνία με το ΚΠΑ2 Χανίων του ΟΑΕΔ, μπορεί να γίνει με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στο email kpahania@oaed.gr ή τηλεφωνικά στο 28210 71121 / 79179 / 79222 / 88920 / 93173.

Τα ενημερωτικά έντυπα: