ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Απόσπασμα εισήγησης προέδρου Επιμελητηρίου Χανίων, Αντώνη Ροκάκη, στη συνεδρίαση του Δ.Σ. με θέμα το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο στο Λόφο Καστέλι.

Το Επιμελητήριο Χανίων με θεσμική του αποστολή να εκπροσωπεί την επιχειρηματική κοινότητα του τόπου, οφείλει να αφουγκράζεται διαρκώς τους προβληματισμούς της Κοινωνίας και των μελών του, ώστε να προωθεί ενεργά και συναινετικά κάθε στρατηγικό ζήτημα που τους απασχολεί σχετικά με το μέλλον και την ισόρροπη οικονομική ανάπτυξή τους. Σκοπός των Επιμελητηρίων της χώρας με βάση την Ελληνική νομοθεσία, είναι η προστασία και ανάπτυξη του Εμπορίου, της Βιομηχανίας, της Βιοτεχνίας, και των επαγγελμάτων στην περιφέρειά τους, μέσα στο πλαίσιο των συμφερόντων της εθνικής Οικονομίας.

Καθώς το τελευταίο χρονικά διάστημα, από πλευράς της δημοτικής αρχής των Χανίων βρίσκεται σε εξέλιξη, σύμφωνα με τη νομοθεσία, η διαβούλευση και ο σχεδιασμός σχετικά με το νέο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της πόλης, η Διοίκηση του Επιμελητηρίου Χανίων διεξάγει έναν πολυεπίπεδο κύκλο διαβούλευσης με εμπλεκόμενους θεσμικούς και συλλογικούς φορείς, υπό το πρίσμα του βέλτιστου στρατηγικού αναπτυξιακού προτύπου για το μέλλον της πόλης μας. Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν ενημερωτικές συναντήσεις με τις Διοικήσεις του Πολυτεχνείου Κρήτης, της Πρωτοβουλίας Πολιτών Ενάντια στην Ξενοδοχοποίηση των Μνημείων στο Λόφο Καστέλι και της Belvedere Ε.Π.Ε.

Σκοπός της Διοίκησης μας είναι στη σημερινή συνεδρίαση η ολοκληρωμένη και αξιόπιστη πληροφόρηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Χανίων επί των σύνθετων δεδομένων, τα οποία διαμορφώνονται στην παρούσα κρίσιμη φάση της υπό σχεδιασμό παρέμβασης. Μετά την παρουσίαση του συνόλου των δεδομένων από τον εισηγητή της  Διοικητικής Επιτροπής, κ. Γιώργιο Πατεράκη, οφείλει να πραγματοποιηθεί ανοιχτός και εκτενής διάλογος στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ως Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων εκτιμώ ότι κάθε μέλος του Δ.Σ. οφείλει να τοποθετηθεί ελεύθερα και να ψηφίσει κατά συνείδηση και για το λόγο αυτό η εισήγησή μου αποτελεί καθαρά προσωπική μου άποψη και δηλώνω ότι δεν επιθυμώ να δεσμεύσω τους συναδέλφους.

Κατά την άποψή μου οφείλουμε να λάβουμε υπόψη τους εξής στρατηγικούς άξονες για το αναπτυξιακό μέλλον της πόλης των Χανίων με επίκεντρο το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο και ιδιαίτερο σεβασμό στον ιστορικό λόφο Καστελίου με τα εμβληματικά κτίρια της 5ης Μεραρχίας Κρητών, τα οποία ανήκουν στην ιδιοκτησία του Πολυτεχνείου Κρήτης και προωθείται η αξιοποίησή τους μέσω της ήδη ενεργοποιημένης εκμίσθωσης σε επενδυτή:

  • Αναγνωρίζοντας την κρισιμότητα, ως αναπτυξιακού στρατηγικού εργαλείου, του υπό σχεδιασμό Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Π.Δ. 59/2018), εκτιμώ ότι επιπρόσθετα απαιτείται ένα ευρύτερο και πολυδιάστατο στρατηγικό σχέδιο για την εγγυημένη προοπτική της ιστορικής πόλης των Χανίων, μια «Βιώσιμη Τουριστική Στρατηγική». Στόχος, η βιώσιμη τουριστική αναβάθμιση των Χανίων, λαμβάνοντας υπόψη τις κοινωνικές, οικονομικές και οικολογικές διαστάσεις της αειφόρου ανάπτυξης. Για να διασφαλιστεί με ολοκληρωμένο τρόπο η προστασία της παλιάς πόλης, η κληρονομιά της και η ποιότητα ζωής των κατοίκων της, οφείλει να αποτελέσει κοινή προτεραιότητα του συνόλου των φορέων της πόλης ο καθορισμός ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης, το οποίο θα φροντίζει και για τον εξορθολογισμό των επιπτώσεων της τουριστικής παρουσίας στα μνημεία και τους αστικούς χώρους.
  • Οι φθορές και τα στατικά προβλήματα του εμβληματικού – ιστορικού κτιρίου της 5ης Μεραρχίας Κρητών στο λόφο Καστέλι βρίσκονται σε οριακή κατάσταση, σύμφωνα με σειρά εγγράφων κρατικών υπηρεσιών, οι οποίες ζητούν επιτακτικά από το Πολυτεχνείο Κρήτης την άμεση αποκατάσταση του κτιρίου. Όπως αναφέρεται μάλιστα χαρακτηριστικά στο επίσημο πρακτικό αυτοψίας (07/04/2017) των τεχνικών – υπηρεσιακών παραγόντων του Υπουργείου Πολιτισμού «…σε περίπτωση σεισμού οι συνέπειες είναι απρόβλεπτες και ενδεχομένως μη αναστρέψιμες».
  • Προσωπικά εκτιμώ ότι η «Ακρόπολη» των Χανίων, το εμβληματικό κτίριο της 5ης Μεραρχίας Κρητών, θα έπρεπε εξ αρχής να έχει εξαντληθεί η δυνατότητα να προσλάβει χρήση δημόσιου χαρακτήρα. Σε κοινωνικό επίπεδο, στην ίδια κατεύθυνση, πολλοί φορείς και σύλλογοι των Χανίων εκφράζουν με έντονο τρόπο την αντίθεσή τους στη δρομολογημένη σήμερα επένδυση. Κατά κύριο λόγο προτείνεται (π.χ. Δήμος Χανίων, Κοινότητα Χανίων, Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Χανίων), στο πλαίσιο του υπό κατάρτιση νέου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, εκ μέρους της αρμόδιας Δημοτικής Αρχής των Χανίων, τα Μνημεία να προσλάβουν δημόσια χρήση Κοινωφελών Λειτουργιών έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς και πολιτιστικούς σκοπούς.

Προσωπικά, λαμβάνοντας υπόψη μου τα μέχρι σήμερα δεδομένα, όπως προέκυψαν από την ευρεία και υπό εξέλιξη διαβούλευση, εκτιμώ ότι για την επίτευξη της βέλτιστης συναινετικής λύσης προς όφελος της ισόρροπης και πολύπλευρης ανάπτυξης της παλιάς πόλης των Χανίων οφείλει να προταχθεί η άμεση πρόοδος και κατάληξη του πολυεπίπεδου διαλόγου. Είναι πλέον ώριμες και επιβάλλεται από τις συνθήκες, μετά τον εξαντλητικό και έντονο διάλογο των προηγούμενων ετών, να προκύψει συγκεκριμένο προοδευτικό αποτέλεσμα. Εξαιτίας της στατικής επικινδυνότητας των ιστορικών κτιρίων, οποιαδήποτε καθυστέρηση ακόμα και λόγω μιας απευκτέας απαράδεκτης ανακατάληψης μπορεί να αποβεί πραγματικά ολέθρια.

Συνεπώς, ως Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων, επιδιώκω να διατηρήσουμε ως θεσμικός φορέας ανοιχτό και αξιόπιστο δίαυλο επικοινωνίας με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, προτείνοντας τους την επείγουσα κατάθεση προς το Πολυτεχνείο Κρήτης, το νόμιμο ιδιοκτήτη των ιστορικών κτιρίων του λόφου Καστελίου, ολοκληρωμένης και αναλυτικής πρότασης εναλλακτικής αξιοποίησης σε σχέση με την υπάρχουσα σύμβαση. Η πρόταση οφείλει να περιγράφει με δεσμευτικό τρόπο και σαφήνεια την εναλλακτική πηγή και το χρονοδιάγραμμα χρηματοδότησης από τον νέο ενδιαφερόμενο εκμισθωτή των κτιρίων σε σχέση με το σημερινό συμβατικό 25ετές μίσθωμα, το οποίο ήδη ξεκίνησε να εισπράτει το Πολυτεχνείο Κρήτης, συνολικού ύψους 8,75 εκατομμυρίων Ευρώ (κατά μέσο όρο 350.000 Ευρώ κατ’ έτος).

Παράλληλα, κάθε ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχέδιο αξιοποίησης, το οποίο είναι αναγκαίο να κατατεθεί άμεσα προς το Πολυτεχνείο Κρήτης, οφείλει να θέτει στο επίκεντρό του την επείγουσα αναστηλωτκή διάσωση της εμβληματικής, αλλά σε στατικό κίνδυνο Μεραρχίας, η οποία μαζί με τα υπόλοιπα ιστορικά κτίρια, σύμφωνα με το σημερινό δεσμευτικό επενδυτικό προϋπολογισμό, ξεπερνά τα 15 εκατομύρια Ευρώ.

Τέλος, κάθε ολοκληρωμένο εναλλακτικά σχέδιο αξιοποίησης των ιστορικών κτιρίων, οφείλει να ενσωματώνει με νομικά στέραιο και εμπεριστατωμένο τρόπο τη νόμιμη διέξοδο υπαναχώρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης έναντι του ήδη από το 2017 νόμιμα συμβεβλημένου σημερινού επενδυτή-μισθωτή, προνοώντας ταυτόχρονα και για την εξασφάλιση χρηματοδότησης της όποιας νόμιμης αποζημίωσης προκύψει σχετικά με την κάλυψη των μέχρι σήμερα  εκ μέρους του δαπανών του έργου.