ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η Ασπασία Λουπάκη από το Επιμελητήριο Χανίων εκπρόσωπος των Επιμελητηρίων της Κρήτης στην Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας Κρήτης.

Το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Κρήτης, μετά από εισήγηση του Προέδρου του Επιμελητηρίου Χανίων, κου Αντώνη Ροκάκη, αποφάσισε τον ορισμό του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Χανίων, κας Ασπασίας Λουπάκη, ως εκπροσώπου των τεσσάρων Επιμελητηρίων της Κρήτης στην Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας Κρήτης, η σύνθεση της οποίας ανακοινώθηκε κατά την τελευταία συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης. Αναπληρωματική εκπρόσωπος ορίστηκε το μέλος του ΔΣ του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, Καλλιόπη Παραγιουδάκη.

H Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων Κρήτης (ΠΕΠΙΣ Κρήτης) έχει ως στρατηγική αποστολή τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής. Η Περιφερειακή Επιτροπή εισηγείται και συμμετέχει στην κατάρτιση περιφερειακού σχεδίου ισότητας, λαμβάνοντας υπόψη τις πολιτικές της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων και το Εθνικό Σχέδιο Δράσης, με σκοπό την ένταξη της ισότητας των φύλων στις πολιτικές της περιφέρειας Κρήτης. Συνεργάζεται με τις Δημοτικές Επιτροπές Ισότητας με στρατηγική επιδίωξη να διατυπώνει προτάσεις και εισηγήσεις προς τα αρμόδια όργανα της Περιφέρειας Κρήτης για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων.

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι γυναίκες αποτελούν το 52% του συνολικού πληθυσμού της Ευρώπης, αλλά μόλις το 34,4% των αυτοαπασχολούμενων και μόνο το 30% των επιχειρηματιών νεοφυών επιχειρήσεων. Κι αυτό παρά το γεγονός ότι περίπου το 60% των πτυχιούχων ανώτατης εκπαίδευσης και των διδακτόρων στην Ευρώπη είναι γυναίκες. Το ποσοστό των επιχειρηματιών στο σύνολο του ενεργού γυναικείου πληθυσμού, βρίσκεται περίπου στο 10%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους άνδρες κυμαίνεται στο 20%. Αντίστοιχη υστέρηση καταγράφεται και στην Ελλάδα. Η γυναικεία επιχειρηματικότητα αρχικών σταδίων υπολείπεται σχεδόν κατά το ήμισυ της ανδρικής.

Η κα Ασπασία Λουπάκη, καταξιωμένη επιχειρηματίας των Χανίων («Οινοποιείο Κτήμα Λουπάκη»), δήλωσε: «Είναι ιδιαίτερη τιμή αλλά και ευθύνη, η εκπροσώπηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας στην Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας. Ανεξάρτητα συγκυριών, σκοπός μας είναι να στηριχθεί και να ενισχυθεί η γυναικεία επιχειρηματικότητα. Στις σημερινές συνθήκες όμως, χρειαζόμαστε νέες ιδέες, αναζητούμε νέα μοντέλα ανάπτυξης. Αξιολογούμε με προσοχή κάθε διαφορετική οπτική και προσέγγιση στην επιχειρηματικότητα. Με στόχο να υπηρετήσουμε με συνέπεια την κοινωνική συνοχή και την ανάπτυξη στο νησί μας, μετά την πανδημία του κορονοϊού».