ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Τηλεδιάσκεψη ομάδας εργασίας Covid -19 του Επιμελητηρίου Χανίων με τον υφυπουργό Παιδείας , κ. Βασίλη Διγαλάκη.

Την Τρίτη 14 Απριλίου στις 12:00, πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη της ομάδας εργασίας Covid 19 του Επιμελητηρίου Χανίων με τον  υφυπουργό Παιδείας , κ. Βασίλη Διγαλάκη.

Τα μέλη της ομάδας έργου του Επιμελητηρίου Χανίων, διατύπωσαν τις σκέψεις και τις προτάσεις τους, δίνοντας έμφαση στο να στηριχθούν οι επιχειρήσεις με το να δοθούν ισχυρά κίνητρα για την επανεκκίνηση τους έτσι ώστε να είναι βιώσιμες.

Στην τηλεδιάσκεψη διατυπώθηκε πως υπάρχουν δύο επίπεδα επιχειρήσεων όπου οφείλουν ν’ αναγνωριστούν και να βοηθηθούν αντίστοιχα. Πρώτον οι επιχειρήσεις που βρίσκονται σε δανεισμό και στη ρύθμιση χρεών και οι επιχειρήσεις που είναι οικονομικά συνεπείς, χωρίς χρέη.

Τέθηκαν τα ζητήματα της ρευστότητας της αγοράς και η ανάγκη άμεσου δανεισμού με χαμηλό επιτόκιο έτσι ώστε να πληρωθούν οι επιταγές των επιχειρήσεων. Προτάθηκε επίσης να αυξηθεί το ποσοστό του κράτους στις ειδικές άδειες και να δοθούν επιδόματα για ανεργίας.

Ο κ. Διγαλακης τόνισε πως λόγω του ότι δεν γνωρίζουμε την διάρκεια της κατάστασης, θα πρέπει να γίνει σωστή διαχείριση και να μην εξαντλήσουμε τα αποθέματα, έτσι ώστε να χρησιμοποιηθούν την κατάλληλη στιγμή για την ανάκαμψη της οικονομίας.

Επιπλέον τα μέλη διατύπωσαν τον προβληματισμό τους όσο αφορά τα οικονομικά μέτρα ενίσχυσης στην Ελλάδα, τα οποία είναι τα πιο μειωμένα στην Ε.Ε. Ενώ ειπώθηκε πως πρέπει να αξιοποιήσουμε την ευκαιρία μέσα από αυτή την «κρίση» έτσι ώστε να δοθεί έμφαση στον τομέα του τουρισμού και ιδιαιτέρως στον εσωτερικό τουρισμό καθώς στα Χανιά οι περισσότεροι άμεσα ή έμμεσα έχουν επενδύσει σε αυτόν τον τομέα.

Ζητήθηκε επίσης από τον κ. Διγαλάκη να ξεκινήσει άμεσα η  ανακατασκευή των σχολείων της Κισάμου, που έχουν πληγεί από τον πρόσφατο σεισμό, και με τη σειρά του ο υφυπουργός συμφώνησε επισημαίνοντας πως θα κινήσει τις διαδικασίες για να υλοποιηθεί η πρόταση.

Ο κ. Διγαλάκης, τέλος ,ενημέρωσε την ομάδα εργασίας για τις πανελλαδικές εξετάσεις λέγοντας πως στην ύλη θα συμπεριληφθούν όλα όσα  διδάχτηκαν με φυσική παρουσία και μέχρι 10 Μάιου θα επανεκτιμηθεί η κατάσταση  με νέες οδηγίες.

Στόχος όπως είπε είναι να γίνουν  οι πανελλαδικές την κανονική ημερομηνία. Όσο για τα πανεπιστήμια πρόσθεσε πως δεν θα χαθεί το εξάμηνο  καθώς τα μαθήματα γίνονται κανονικά.

Η κατάσταση αυτή όπως όλοι συμφώνησαν είναι και μία ευκαιρία να εισαχθούν νέοι μέθοδοι και πρακτικές τόσο στην εκπαίδευση όσο και στις επιχειρήσεις.

Κλείνοντας, ο κ. Διγαλάκης υπογράμμισε πως θα βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με το Επιμελητήριο Χανίων για την προώθηση προτάσεων αλλά και για την εξεύρεση λύσεων όσο διάστημα χρειαστεί ωσότου ξεπεράσουμε την κρίση αυτή.