ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Προτάσεις Διαβούλευσης 4 Τμημάτων Επιμελητηρίου Χανίων για την αντιμετώπιση των συνεπειών του Covid-19.

Σας κοινοποιούμε τις προτάσεις των τεσσάρων τμημάτων του Επιμελητηρίου Χανίων (Εμπορικό, Μεταποιητικό, Τουριστικό, Υπηρεσιών) που προέκυψαν μετά την ολοκλήρωση της επιτυχημένης διαδικασίας των τηλεδιασκέψεων. Συνολικά κατατέθηκαν 90 προτάσεις και μετά την ομαδοποίηση και την επεξεργασία τους από την ομάδα εργασίας Covid – 19 του Επιμελητηρίου, προέκυψε το τελικό κείμενο των 14 προτάσεων.

Οι προτάσεις έχουν ως εξής:

• Άμεση εφαρμογή του νέου φορολογικού νομοσχεδίου και μετατόπιση των αλλαγών κατά ένα φορολογικό έτος (το 2019 αντί 2020) με μείωση φορολογικού συντελεστή, μείωση προκαταβολής φόρου, μείωση ΕΝΦΙΑ και κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος.
• Επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών για όλες τις πληττόμενες επιχειρήσεις σε ποσοστό 100% για την περίοδο της καραντίνας και σε ποσοστό 50% για το υπόλοιπο έτος όπου το 50% της συμμετοχής της επιχείρησης να καταβληθεί με μακροχρόνιο σχεδιασμό.
• Επιδότηση υποχρέωσης καταβολής δώρου Πάσχα ώστε να διατηρηθεί η εσωτερική ζήτηση.
• Επιδότηση μισθολογικού κόστους επιχειρήσεων μετά το τέλος της καραντίνας ώστε να μην υπάρξει ανεξέλεγκτο κύμα ανεργίας που θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα τόσο στην αγορά όσο και στα δημόσια έσοδα τόσο φορολογικά όσο και σε ασφαλιστικές εισφορές.
• Άμεση αναστολή αναγκαστικών μέτρων είσπραξης από την ΑΑΔΕ και αναστολή πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας με νομοθετική πράξη.
Παράλληλη δυνατότητα ένταξης σε μακροχρόνιες ρυθμίσεις χρεών ώστε να καταστούν οι επιχειρήσεις, φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες.
• Στα πλαίσια ενίσχυσης της εσωτερικής τουριστικής κίνησης, ζητούμε την άμεση συνεργασία υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, υπουργείου Τουρισμού και υπουργείου Υγείας, ώστε να βρεθεί τρόπος να υλοποιηθούν οι σχολικές εκδρομές. Παράλληλα ζητούμε από το υπουργείο εργασίας και τον ΟΑΕΔ την επέκταση προγράμματος κοινωνικού τουρισμού σε ευρύτερη κοινωνική διαστρωμάτωση ώστε να μπορέσει το μεγαλύτερο μέρος των ελληνικών οικογενειών να κάνουν φέτος διακοπές εντός Ελλάδος, ενισχύοντας την Ελληνική οικονομία.
• Ένταξη όλων των επιχειρήσεων (πλην ελαχίστων εξαιρέσεων όπως π.χ. super market σε αστικά κέντρα, φαρμακεία, courier, εμπορία καθαριστικών / απολυμαντικών), στις πληττόμενες επιχειρήσεις με ταυτόχρονη ένταξη τους στα μέτρα ενίσχυσης και προστασίας.
• Τηλεκατάρτηση των εποχιακά εργαζομένων και των ανέργων σε συνάρτηση με το επίδομα ανεργίας ώστε με συγκεκριμένη και ουσιαστική στόχευση, να βελτιώσου τις δεξιότητές τους.
• Κρατική μέριμνα για την αντιμετώπιση του θέματος των επιταγών καθώς υπάρχουν επιχειρήσεις που δεν εντάσσονται στις πληττόμενες οι οποίες έχουν υποχρέωση να πληρώνουν τις επιταγές τους αλλά οι πελάτες τους εντάσσονται και άρα δεν μπορούν να εισπράξουν τις επιταγές που κατέχουν από αυτούς. Ζητούμε την άμεση και θετική εμπλοκή των τραπεζών ώστε να γίνει εφικτή η εξεύρεση βιώσιμης λύσης καθώς το πρόβλημα που θα προκύψει με το πέρας των 75 ημερών στην εξόφληση των επιταγών που οφείλονται σε συνδυασμό με όλες τις υπόλοιπες υποχρεώσεις που θα έχουν προκύψει και την μεγάλη μείωση τζίρου, θα δημιουργήσει ένα εκρηκτικό μείγμα στην αγορά.
• Επέκταση μέτρου της μείωσης ενοικίου για μεγαλύτερο διάστημα και ειδικά για τις επιχειρήσεις που θα κληθούν να επανεκκινήσουν με περιορισμούς.
• Επέκταση του προγράμματος Επιστρεπτέα Προκαταβολή ώστε να ενταχτούν περισσότερες επιχειρήσεις παράλληλα με την ξεκάθαρη αποσαφήνισης των όρων εφαρμογής του μέτρου.
• Χρηματοδότηση επιχειρήσεων. Είναι κρίσιμο να υπάρξει άμεση οικονομική ενίσχυση στις επιχειρήσεις είτε με την μορφή της απευθείας οικονομικής ενίσχυσης, είτε με την μορφή των εγγυήσεων για χαμηλότοκο δανεισμό. Τόσο η απευθείας οικονομικοί ενίσχυση όσο και η παροχή εγγυήσεων θα πρέπει να είναι ΑΜΕΣΕΣ καθώς η μεν απευθείας χρηματοδότηση θα λειτουργήσει καταλυτικά στην κάλυψη βασικών αναγκών των επιχειρήσεων που θα προκύψουν κατά την επανεκκίνηση τους, ενώ η παροχή εγγυήσεων μπορεί είναι μια σχετικά χρονοβόρα διαδικασία η οποία θα πρέπει να εκκινήσει άμεσα για να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την επανεκκίνηση της οικονομίας. Βασική προϋπόθεση της παροχής εγγυήσεων είναι το χαμηλό κόστος δανεισμού που θα προκύψει από τις εγγυήσεις αυτές.
• Απλοποίηση διαδικασιών και διευκολύνσεις για την άμεση εκταμίευση κοινοτικών κονδυλίων (ΕΣΠΑ) τα οποία βρίσκονται τόσο σε ώριμο στάδιο όσο και στάδιο της ωρίμανσης ώστε να αποτελέσουν μια ένεση ρευστότητας και να προκαλέσουν κινητικότητα στην αγορά.
• Νομοθετικές ρυθμίσεις ώστε να δίνεται η δυνατότητα στους ΟΤΑ να κάνουν παρεμβάσεις για μειώσεις ή και μηδενισμό ανταποδοτικών τελών αλλά και μειώσεις αντιτίμου σε συμβάσεις παραχώρησης ειδικότερα σε τομείς που άπτονται άμεσα με τον τουρισμό και πλήττονται ισχυρά από την κρίση.