ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Επισημάνσεις σε εκδήλωση για το ΕΣΠΑ στο Επιμελητήριο | Δεκάδες τα νέα τουριστικά σχέδια στην ενδοχώρα των Χανίων.

Εκατόν πενήντα οκτώ (158) νέα επενδυτικά σχέδια που θα δημιουργηθούν στην ενδοχώρα του Ν. Χανίων έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, όπως επισημάνθηκε κατά την διάρκεια εκδήλωσης για την παρουσίαση των νέων δράσεων του το απόγευμα της Τετάρτης 19 Φεβρουαρίου στο Επιμελητήριο Χανίων.
Οι δράσεις αφορούν την αναβάθμιση, μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων, μεταποιητικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων και νέες τουριστικές επιχειρήσεις.
Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης αναφέρθηκε στην μεγάλη προσπάθεια που γίνεται από την Αναπτυξιακή Κρήτης για όλα τα προγράμματα του ΕΣΠΑ «Εδώ, είπε χαρακτηριστικά, φαίνεται η πολύ καλή συνεργασία που υπάρχει με όλα τα Επιμελητήρια της Κρήτης, την Αναπτυξιακή και την Περιφέρεια ώστε να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Υπάρχουν δυστυχώς, τόνισε, γραφειοκρατικά προβλήματα που πηγαίνουν πίσω τις απορροφήσεις μέσα όμως από την συνεργασία όλων μπορούμε να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα».
Σύμφωνα με τον Γενικό Διευθυντή της Αναπτυξιακής Κρήτης Αριστείδη Φραγκάκη «Κινητήριο μοχλό της οικονομίας αποτελεί ο Τουρισμός για την Κρήτη ενώ παρατηρείται αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον για νέες τουριστικές μονάδες, μικρές και μεσαίες στην ενδοχώρα. Σε επίπεδο Κρήτης, είπε, χαρακτηριστικά σ’ ότι αφορά τα νέα τουριστικά καταλύματα έχουν εγκριθεί περισσότερα από πεντακόσια επενδυτικά σχέδια.


Σκοπός αυτών των δράσεων είναι να έρθουμε σε επαφή με τους επενδυτές και να μπορούμε να βοηθήσουμε. Ήδη έχει γίνει μία απλούστευση στην κατάθεση των δικαιολογητικών για το ΕΣΠΑ. Γίνεται λοιπόν μία προσπάθεια, ο κόσμος να ενημερωθεί, να υποβάλει φακέλους ώστε να προχωρήσει και η εκταμίευση χρημάτων, τα οποία έχει ανάγκη η τοπική αγορά».
Όπως τόνισε ο κ. Φραγκάκης ότι «Η αναβάθμιση των μεσαίων τουριστικών και των μεταποιητικών πάνε καλά σε θέμα προώθησης ωστόσο, εκεί που είμαστε ακόμα χαμηλά είναι στο κομμάτι των νέων τουριστικών, το οποίο είναι και στη φάση υλοποίησης, και επειδή είναι κρίσιμο θέμα ειδικά για την Περιφέρεια Κρήτης έχουμε δώσει βάρος στο συγκεκριμένο θέμα. Για τις άδειες οικοδόμησης, δόθηκε παράταση στις ημερομηνίες και δόθηκε και δικαίωμα πλέον, να υποβάλλουν την άδεια στην πρώτη εκταμίευση. Οικοδομική άδεια, εκταμίευση και απορρόφηση πάνε μαζί».
Ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Αντώνης Παπαδεράκης έπε με την σειρά του «Εκ μέρους της Περιφέρειας καταβάλλονται προσπάθειες για να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες υλοποίησης των προγραμμάτων. Το πεδίο των αδειοδοτήσεων αντιμετωπίζει τα κυριότερα εμπόδια εξ’ αιτίας της έλλειψης δασολογίου και χωροταξικού σχεδιασμού.
Την εκδήλωση με θέμα «Επιτάχυνση της Υλοποίησης των Συγχρηματοδοτούμενων έργων των δράσεων του ΕΣΠΑ 2014-2020» διοργάνωσαν τα Επιμελητήριο Χανίων, η Αναπτυξιακή Κρήτης (έταιρος του ΕΦΕΠΑΕ) το Τεχνικό Επιμελητήριο / Τμ. Δυτ. Κρήτης και το Οικονομικό Επιμελητήριο / Τμ. Δυτ. Κρήτης.

Αναλυτικά οι δύο δράσεις προβλέπουν:

Ενίσχυση της Ίδρυσης Νέων Τουριστικών Επιχειρήσεων.

Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων.