ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Στο πλαίσιο του Innovagro με επικεφαλής εταίρο το ΕΒΕΧ | Στο Βελιγράδι διακρατικό εργαστήριο για τα παραδοσιακά προϊόντα και την πιστοποίηση τους.

Tο Επιμελητήριο Χανίων, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εργου: “INNOVAGRO”, στο οποίο είναι ως Συντονιστής εταίρος συμμετείχε σε δράσεις που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 22 και 23 Νοεμβρίου στο Βελιγράδι.

Με το συντονισμό του Επιμελητηρίου πραγματοποιήθηκε διακρατικό εργαστήριο δικτύωσης με θέμα « Παραδοσιακά προϊόντα, υφιστάμενη κατάσταση – προοπτικές, Πιστοποίηση».

Στο εργαστήριο παρουσιάσθηκε το INNOVAGRO και η πορεία εξέλιξής του από τον Συντονιστή εκ μέρους του ΕΒΕΧ κ Θοδωρή Τσιμρικίδη και ακολούθησαν παρουσιάσεις από εξειδικευμένους εμπειρογνώμονες.

Ενδεικτικά πραγματοποιήθηκαν εισηγήσεις από:

  • Εκπρόσωπο του Υπουργείου Γεωργίας της Σερβίας κ Branislav Raketić σχετικά με την εμπειρία της Σερβίας όσον αφορά στα Παραδοσιακά και Προστατευμένα αγροτικά προϊόντα.
  • Εκπρόσωπο του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ Δρ Μαρία Λαμπράκη σχετικά με τις Διαδικασίες Πιστοποίησης Αγροτικών Προϊόντων (ΠΟΠ,ΠΓΕ)
  • Εκπρόσωπο του Πολυτεχνείου Κρήτης Δρ Ευάγγελο Γρηγορούδη σχετικά με τα αποτελέσματα μελέτης συμπεριφοράς καταναλωτών στην Ελλάδα όσον αφορά σε βιολογικά προϊόντα με την χρήση “SWOT Analysis”.

Επίσης από εκπροσώπους των « Wcycle Institute Maribor» από την Σλοβενία, Επαρχία της Potenza και «Συνομοσπονδία Αγροτών» από την Ιταλία και την Ενωση Επιμελητηρίων Αλβανίας.

Την επόμενη ημέρα ως προσκεκλημένοι του Επιμελητήριου της Σερβίας, το οποίο είναι Εταίρος στο  INNOVAGRO πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στην Έκθεση 14th Ethno Food and Drink Fair του Βελιγραδίου, όπου διαπιστώθηκε ότι η αγορά της Σερβίας είναι εξαιρετικά ανταγωνιστική προς την Ελληνική δεδομένου ότι διαθέτει προϊόντα πολύ καλής ποιότητας σε χαμηλές τιμές, ιδιαίτερα όσον αφορά σε προϊόντα κρέατος και τυροκομικών.