ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Στο ΕΒΕΑ | Επιχειρηματικό Φόρουμ για τα Επενδυτικά Ταμεία και τη Ναυτιλία.

Το  Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ), σε συνεργασία με το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κύπρου και με την υποστήριξη της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, διοργανώνουν στις 10 Δεκεμβρίου 2019, στην Αθήνα, Επιχειρηματικό Φόρουμ με θέμα τα Επενδυτικά ταμεία και την Ναυτιλία. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, στις 17:00.

Στο πλαίσιο του Φόρουμ θα πραγματοποιηθούν, με τη στήριξη του Enterprise Europe Network, επιχειρηματικές συναντήσεις (Β2Β). Οι συναντήσεις αυτές στοχεύουν σε : Εταιρείες διαχείρισης επενδυτικών ταμείων και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Ναυτιλίας (διαχείριση πλοίων, ναυτιλιακή τεχνολογία, εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού, χρηματοοικονομικές νομικές και άλλες εξειδικευμένες επιχειρηματικές υπηρεσίες).

Στόχος της όλης εκδήλωσης είναι να προσφέρει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να επεκτείνουν το Δίκτυο συνεργατών τους, να ενημερωθούν για την τοπική αγορά σε σχέση με τον κλάδο τους, να ανταλλάξουν τεχνογνωσία και να αναπτύξουν νέες συνεργασίες αντιπροσώπευσης.

Οι συναντήσεις θα είναι διάρκειας 15 λεπτών και προ-διευθετημένες.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε με τους κ.κ. Ράνια Θεοδοσοπούλου και Γεώργιο Ασωνίτη τηλ. [(+30)2103387104, E-mail: keeuhcci@uhc.gr]

Οι Ελληνικές εταιρείες που επιθυμούν να συμμετέχουν στις συναντήσεις, παρακαλούνται όπως συμπληρώσουν το ηλεκτρονικό έντυπο Δήλωση Συμμετοχής στο σύνδεσμο ΕΔΩ.