ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Στο πλαίσιο του INNOVAGRO | 3η Διακρατική εκδήλωση εξωστρέφειας.

Το Επιμελητήριο Χανίων (ΕΒΕΧ) θα διοργανώσει το Σάββατο, 2 Νοεμβρίου 2019, 10:00 – 18:00, την 3η Διακρατική Εκδήλωση Εξωστρέφειας, στις εγκαταστάσεις του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων.

Η εκδήλωση αυτή διοργανώνεται στο πλαίσιο του έργου INNOVAGRO, στο οποίο ηγείται το ΕΒΕΧ, και στόχος του οποίου είναι η προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στον αγροδιατροφικό κλάδο, με απώτερο σκοπό την ενίσχυση της εξωστρέφειας και διεθνοποίησης των αγροδιατροφικών ΜΜΕ.

Ο κύριος σκοπός αυτής της εκδήλωσης εξωστρέφειας είναι η προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού που συνδέονται με τον αγροδιατροφικό κλάδο (π.χ οινο-τουρισμός, γαστρονομικός τουρισμός, αγροτουρισμός), η οποία περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:

  • 10:00 – 11:00, Έναρξη εκδήλωσης
  • 11:00 – 18:00, Έκθεση καινοτόμων αγροδιατροφικών & τουριστικών προϊόντων / υπηρεσιών/ έργων.
  • 11:00 – 14:00, Γαστρονομικές εκδηλώσεις, όπως:
  • Εκδηλώσεις οινογνωσίας και ελαιογνωσίας
  • Γαστρονομικές εκδηλώσεις εστιασμένες στο finger food
  • 15:00 – 18:00, Συναντήσεις B2B / Δικτύωσης / Κεφαλαιοποίησης

μεταξύ των συμμετεχόντων στην έκθεση επιχειρήσεων και ενδιαφερόμενων φορέων.

Προσκαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς και επιχειρήσεις του Αγροδιατροφικού και του Τουριστικού κλάδου να παρευρεθούν στην εκδήλωση αυτή.