ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Στο ΕΒΕΧ το Σάββατο 8 Ιουνίου. Εκδήλωση, για το νέο δίκαιο της ΑΕ και την νομοθεσία για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς.

«Το νέο δίκαιο της ανώνυμης  εταιρείας μετά τον πρόσφατο Ν4548/2018 και η νέα νομοθεσία για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς (ν 4601/2019)» το θέμα της ενημερωτικής εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 8 Ιουνίου από τις 09:30 το πρωί έως τις 2 μετά το μεσημέρι στην αίθουσα διαλέξεων «Δ. Γαγάνης» του Επιμελητηρίου Χανίων. Αντίστοιχη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Επιμελητήριο Ρεθύμνου την Παρασκευή 7 Ιουνίου (17:00-21:00).

Τις εκδηλώσεις διοργανώνουν από κοινού το Τμήμα Δυτ. Κρήτης του Οικονομικού Επιμελητηρίου, ο Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείου Κρήτης, ο Δικηγορικός Σύλλογος Χανίων, ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρεθύμνου, το Επιμελητήριο Χανίων- Υπηρεσία ΓΕΜΗ και το Επιμελητήριο Ρεθύμνου – Υπηρεσία ΓΕΜΗ.

Εισηγητές

  • Γεράσιμος Γεωργόπουλος – Προϊστάμενος Τμήματος Εταιρικού Δικαίου & ΓΕΜΗ – Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή – Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

“Νέο εταιρικό πλαίσιο του 4548/2018 και 4601/2019”

  • Μιχάλης Πεντογένης – Δικηγόρος ΔΣΧ – «Κύρια Σημεία των αλλαγών του 4548/2018»
  • Ελευθέριος Ερκέκογλου– Ορκωτός Ελεγκτής – «Εταιρικοί Μετασχηματισμοί 4601/2019»

Τα θέματα που θα αναλυθούν από τους εισηγητές:

  • Οι βασικές αλλαγές του Ν 4548/2018

Σύσταση

– Ίδρυση ΑΕ και τροποποιήσεις Καταστατικού

– Διαδικασίες εγκρίσεως

– Μονοπρόσωπη ΑΕ

– Περιεχόμενο Καταστατικών

– Εκτίμηση εισφορών και πιστοποίηση καταβολής κεφαλαίου

  • Διοικητικό Συμβούλιο

– Λειτουργία ΔΣ

– Κανόνες διαφάνειας

– Μονομελές ΔΣ

  • Γενική Συνέλευση

– Λειτουργία ΓΣ

– Απόφαση χωρίς συνεδρίαση

– Δικαιώματα μειοψηφίας – Ενώσεις μετόχων

  • Μετοχές

– Υποχρεωτικώς ονομαστικές

– Δεσμευμένες

– Σειρές μετοχών

– Δικαιώματα προαιρέσεως

– Warrants

  • Ακυρότητες

– Ακυρότητες και ανυπόστατο ΓΣ – Ελαττωματικές αποφάσεις ΔΣ

Λογιστικές διατάξεις