ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Καταργείται η υποχρεωτική χρήση της εταιρικής σφραγίδας.

Καταργείται η ύπαρξη και χρήση εταιρικής σφραγίδας όπως έκανε γνωστό με εγκύκλιο της η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και παρακαλεί την Κεντρική Υπηρεσία ΓΕΜΗ της ΚΕΕΕ να προχωρήσει σε μια νέα ανακοίνωση για τις εταιρικές σφραγίδες.

Με την ανακοίνωση αυτή θα υπενθυμίζεται η κατάργηση της υποχρέωσης ύπαρξης και χρήσης εταιρικής σφραγίδας για την απόδειξη της εκπροσώπησης ή και διαχείρισης των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου.

Αναλυτικά η εγκύκλιος:

Καταργείται η υποχρεωτική χρήση της εταιρικής σφραγίδας.