ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Από το Χ.Α. και το ΕΒΕΧ | Παρουσιάστηκε το πρόγραμμα Roots για τις Μμε.

«Το πρόγραμμα Roots αρχίζει να αποτελεί ένα καθοδηγητή μικρομεσσαίων επιχειρήσεων περικειμένου αυτές να “στήσουν” ολοκληρωμένες επενδυτικές προτάσεις και να αποκτήσουν πρόσβαση σε επενδυτικά κεφάλαια». Αυτό επισημάνθηκε μεταξύ άλλων κατά την διάρκεια της ενημερωτικής εκδήλωσης που διοργάνωσαν το απόγευμα της Τετάρτης 20 Μαρτίου στην αίθουσα διαλέξεων «Δ. Γαγάνης» του Επιμελητηρίου, το Χρηματιστήριο Αθηνών και το ΕΒΕΧ. Για το Χρηματιστήριο ως μοχλό ανάπτυξης και το Roots μίλησαν η Διευθύντρια Εισηγμένων Τίτλων του Χ.Α. Γεωργία Μούρλα και ο εκπρόσωπος της GRANT THORNTON Κωνσταντίνος Αντωνακάκης αντίστοιχα.

Επίσης μίλησε εκπρόσωπος Εισηγμένης Εταιρείας στο Χ.Α. με έδρα την Κρήτη, ο κ. Στέλιος Στάμος Οικονομικός Διευθυντής της ΑΝΕΚ LINES.

Στόχος του προγράμματος όπως επισημάνθηκε είναι η ενίσχυση της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) στην Ελληνική κεφαλαιαγορά, ως μία εναλλακτική πρόταση για τη χρηματοδότηση των επιχειρηματικών τους σχεδίων.

Την λειτουργία του προγράμματος υποστηρίζουν κορυφαίες επιχειρηματικές δυνάμεις του τόπου, οι οποίες καθοδηγούν τις συμμετέχουσες στο πρόγραμμα ΜμΕ, στην προετοιμασία και επικοινωνία της επενδυτικής τους πρότασης. Ειδικότερα, οι εταιρείες που θα επιλεγούν για συμμετοχή στο πρόγραμμα Roots, αφού περάσουν τη διαδικασία αξιολόγησης, θα αποκτήσουν πρόσβαση σε εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις δικτύωσης.

Την παρουσίαση και τον συντονισμό της εκδήλωσης, είχε το μέλος του ΔΣ και Υπεύθυνος Συμβουλευτικης Υποστήριξης Επιχειρήσεων του ΕΒΕΧ κ. Δημήτρης Μουντάκης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΒΕΧ

Καλωσορίζοντας τους ομιλητές και τους παρευρισκόμενους ο πρόεδρος του ΕΒΕΧ Αντώνης Ροκάκης είπε τα εξής: «Είναι πλέον γνωστό και ιδίως μέσα από την εμπειρία της ελληνικής οικονομικής κρίσης, αλλά και της κρίσης σε παγκόσμιο επίπεδο, ότι τα οικονομικά δεδομένα αλλάζουν, οι ισορροπίες του οικοσυστήματος αναδιαμορφώνονται, οι μορφές και οι τρόποι δανεισμού, ενίσχυσης και υποστήριξης των επιχειρήσεων, μεταλλάσσονται.

Στην Ελλάδα βέβαια, τα βήματα που γίνονται είναι σταδιακά, αλλά παρόλα αυτά ακολουθούν την πρότερη εμπειρία άλλων χωρών με ισχυρότερες και ανθεκτικότερες οικονομίες.

Από τις απαρχές της οικονομικής κρίσης, η χώρα μας κλήθηκε να αντιμετωπίσει ένα ισχυρό πρόβλημα και ταυτόχρονα να φέρει εις πέρας και έναν πολυπόθητο στόχο. Αφενός το πρόβλημα είχε να κάνει με την έλλειψη δυνατότητας τραπεζικού δανεισμού των επιχειρήσεων με τις γνωστές σε όλους συνέπειες, αφετέρου να επιτευχθεί άμεσα και σταθερά η επιχειρηματική ανάπτυξη!

Αυτός ο διττός στόχος, δηλαδή η λύση του προβλήματος και η πραγμάτωση της επιχειρηματικής ανάπτυξης, έδωσε το περιθώριο εξεύρεσης νέων λύσεων μέσα από το «άνοιγμα» και τη συνεργασία με διεθνείς χρηματαγορές.

Το πρόγραμμα «ROOTS» που απόψε έχουμε την τιμή να παρουσιάσουμε στα Χανιά, στοχεύει στην ενίσχυση της πρόσβασης μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελληνική κεφαλαιαγορά, ως μία εναλλακτική πρόταση για τη χρηματοδότηση των επιχειρηματικών τους σχεδίων, ενώ παράλληλα ανοίγει ένα παράθυρο για την ελληνική μικρομεσαία επιχείρηση στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον μέσα από το ανάλογο mentoring.

Στην εποχή της πληροφορίας οφείλουμε να είμαστε updated και πόσο μάλλον οι επιχειρήσεις, οι οποίες καλούνται να παίξουν το δύσκολο ρόλο του στυλοβάτη της ελληνικής οικονομίας.

Στόχος του Επιμελητηρίου Χανίων είναι μέσα από την εν λόγω δράση και πληροφόρηση, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να βρουν ένα εργαλείο ανάπτυξης των επιχειρηματικών τους σχεδίων, να καρπωθούν δυνατότητες και ευκαιρίες για συνέργειες και φυσικά πρωτοστατήσουν στη νέα δυναμικά διαμορφούμενη ευρωπαϊκή τάση για χρηματοδότηση του νέου ανταγωνιστικού παραγωγικού ιστού μέσω των κεφαλαιαγορών».

Οδικός χάρτης για το πρόγραμμα Roots

Όπως ανέλυσαν οι ομιλητές «Συμπληρώνοντας 3 μήνες εν ισχύ, το πρόγραμμα Roots αρχίζει να αποτελεί επί της ουσίας «καθοδηγητή» μικρομεσαίων επιχειρήσεων οι οποίες απευθύνονται στην πλατφόρμα αυτή προκειμένου να «στήσουν» ολοκληρωμένες επενδυτικές προτάσεις, να τις «επικοινωνήσουν» αποτελεσματικά σε ενδιαφερόμενους επενδυτές και τελικώς να αποκτήσουν πρόσβαση σε επενδυτικά κεφάλαια. Περισσότερες από 20 είναι σύμφωνα με πληροφορίες οι επιχειρήσεις που έχουν υποβάλει σχετική αίτηση και έχουν αρχίσει να εισέρχονται στις πρώτες φάσεις της διαδικασίας. Το πρόγραμμα Roots, τη δημιουργία του οποίου προανήγγειλε στη «Ν» ο πρόεδρος της «Ελληνικά Χρηματιστήρια – Χρηματιστήριο Αθηνών» Γιώργος Χαντζηνικολάου (φ. 4/6/2018), αποτελεί προϊόν συνεργασίας του Χρηματιστηρίου με το Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο και έχει την υποστήριξη της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Συμβουλίων. Στον «οδικό χάρτη» που ακολουθεί μπορεί κανείς να αποκτήσει πλήρη εικόνα τόσο για τους στόχους και την αντίληψη του Roots όσο και για κάθε φάση της διαδικασίας του προγράμματος.

Ποιοι είναι οι στόχοι του προγράμματος;

Κινητοποίηση του οικοσυστήματος της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων χρηματοπιστωτικών εργαλείων άντλησης κεφαλαίων για τις μμε.

Ανάπτυξη των δεξιοτήτων των επιχειρήσεων, ώστε να φτάσουν στο σημείο της επενδυτικής ετοιμότητας.

 Ενίσχυση των ικανοτήτων των μμε στην παρουσίαση των επενδυτικών τους προτάσεων, με όρους ρίσκου-απόδοσης, διευκολύνοντας έτσι την επενδυτική απόφαση

Διάχυση γνώσης, εμπειρίας και βέλτιστων διεθνών πρακτικών.

Σε ποιους απευθύνεται;

Προκειμένου να συμμετάσχει στο πρόγραμμα Roots, μία καινοτόμος μμε θα πρέπει να εμφανίζει τα εξής χαρακτηριστικά: Εμπορική δραστηριότητα, βιώσιμο επιχειρηματικό σχέδιο, δυναμική προοπτική ανάπτυξης, ελκυστική επενδυτική πρόταση. Επίσης: Έδρα στην Ελλάδα ή κύριο αντικείμενο δραστηριότητας ή/και παραγωγική δραστηριότητα στην Ελλάδα, νομική μορφή Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.) ή με πλάνο μετατροπής σε Α.Ε. (για αλλοδαπές εταιρείες ισοδύναμη νομική μορφή με αυτή της Α.Ε.).

Ποιους τομείς της οικονομίας υποστηρίζει το Roots;

Το Roots απευθύνεται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς της ελληνικής οικονομίας και εμφανίζουν δυναμική προοπτική ανάπτυξης, στο πλαίσιο ενός παγκοσμιοποιημένου περιβάλλοντος, με επικέντρωση στην καινοτομία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Γιατί τώρα;

 Το σκεπτικό των φορέων που συνέλαβαν και υλοποίησαν την ιδέα αυτή είναι το εξής:

Οι συνθήκες της παγκοσμιοποίησης και του ψηφιακού μετασχηματισμού παρουσιάζουν νέες προκλήσεις και ευκαιρίες για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Ένα δυναμικό δίκτυο που υποστηρίζει τις μμε μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τη δυνατότητά τους να εκμεταλλευτούν στρατηγικές ευκαιρίες και να αποκτήσουν πρόσβαση στα κεφάλαια που χρειάζονται για να αναπτυχθούν.

Ποιος φορέας είναι υπεύθυνος για την αξιολόγηση των εταιρειών;

Οι Επιτροπές (Selection Committees) θα αξιολογούν τις αιτήσεις των εταιρειών και τα παραδοτέα του προγράμματος και θα επιλέγουν ποιες εταιρείες θα προχωρούν σε κάθε στάδιο του Roots. Κάθε Επιτροπή Αξιολόγησης θα αποτελείται από πέντε μέλη. Εμπειρογνώμονες της βιομηχανίας, ακαδημαϊκοί και οι έμπειροι επιχειρηματίες που αποτελούν το Selection Committees Members Pool του Roots θα συμμετέχουν στις Επιτροπές Αξιολόγησης σε διάφορα στάδια του προγράμματος, με βάση την εμπειρία τους, τη φύση των προτάσεων κάθε εταιρείας και των αντίστοιχων τομέων δραστηριότητας.

Οι Επιτροπές Αξιολόγησης θα συνδυάζουν τις παγκόσμιες βέλτιστες πρακτικές και την εμπειρογνωμοσύνη τους για να εντοπίσουν εταιρείες με πραγματικές προοπτικές, παρέχοντας παράλληλα στρατηγικές συμβουλές που θα τις βοηθήσουν να βελτιώσουν τη στρατηγική ανάπτυξής τους.

Σε κάθε στάδιο του προγράμματος, οι Επιτροπές θα έχουν δύο  σταθερά και τρία μεταβλητά μέλη, τα οποία θα επιλέγονται με βάση την εμπειρία τους, τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιούνται και το προφίλ τους: Selection Committee Member από το Χρηματιστήριο Αθηνών, Selection Committee Member από το τοπικό επιχειρηματικό οικοσύστημα και τρεις εμπειρογνώμονες από το Selection Committees Members Pool.

Πόσο καιρό διαρκεί το πρόγραμμα Roots;

Κάθε εταιρεία προχωράει με τον δικό της ρυθμό, ανάλογα με τον χρόνο που απαιτείται για να τελειοποιήσει κάθε παραδοτέο και σύμφωνα με την καθοδήγηση του Μέντορα και του Investment Advisor της. Η χρονική δέσμευση για το πρόγραμμα ανάπτυξης ικανοτήτων και κατάρτισης (Capacity Building) είναι περίπου 6 μήνες. Η ταχύτητα με την οποία οι επιτυχημένες εταιρείες θα έχουν πρόσβαση σε κεφάλαιο θα εξαρτηθεί από την ετοιμότητά τους και το μέσο που έχουν επιλέξει για να χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξή τους.

Πώς λειτουργεί το πρόγραμμα;

Το Roots παρέχει εκπαιδευτικές ευκαιρίες και πρόσβαση σε ένα διεθνές δίκτυο καταξιωμένων επαγγελματιών, που καθοδηγούν και συμβουλεύουν τις εταιρείες, με στόχο την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους για την αξιοποίηση των εργαλείων χρηματοδότησης που προσφέρει η ελληνική κεφαλαιαγορά. Οι βασικοί άξονες του προγράμματος Roots είναι:

α) Επιλογή (Selection): Η αξιολόγηση των αιτήσεων στο πρόγραμμα και η επιλογή των εταιρειών που θα συμμετέχουν σε αυτό πραγματοποιείται από την Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία απαρτίζεται από καταξιωμένα στελέχη και ειδικούς της εγχώριας και διεθνούς αγοράς.

β) Καθοδήγηση (Advisory): Την κάθε συμμετέχουσα στο πρόγραμμα εταιρεία αναλαμβάνει ένας μέντορας (Mentor) και ένας χρηματοοικονομικός σύμβουλος (Investment Advisor) που την καθοδηγεί ενώ προετοιμάζει τα παραδοτέα του προγράμματος και τη συμβουλεύει σε στρατηγικά επιχειρηματικά ζητήματα.

γ)  Ανάπτυξη δεξιοτήτων και κατάρτιση (Capacity Building & Training): Η κάθε συμμετέχουσα στο πρόγραμμα εταιρεία, ανάλογα με τις ανάγκες της και το πρόγραμμα εκπαίδευσης που συντάσσει σε συνεργασία με τον μέντορα (Mentor) και το χρηματοοικονομικό σύμβουλό της (Investment Advisor), καταρτίζεται σε θέματα επιχειρηματικότητας, εταιρικής χρηματοδότησης και διακυβέρνησης, μέσω εκπαιδευτικών σεμιναρίων και δράσεων δικτύωσης, βασισμένα σε διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.