ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ανασυγκρότηση Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου Χανίων.

Μετά την παραίτηση του Οικονομικού Επόπτη της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου, και τις εκλογές που έγιναν από το Διοικητικό Συμβούλιο την 30/1/2019 για την ανάδειξη νέου Οικονομικού Επόπτη,  η σύνθεση της Διοικητικής Επιτροπής έχει ως εξής:

Πρόεδρος : Αντώνιος Ροκάκης

Α’ Αντιπρόεδρος : Σταύρος Χατζηδημητρίου

Β’ Αντιπρόεδρος : Ιωάννης Μαργαρώνης

Οικονομικός Επόπτης : Νικόλαος Ηλιάκης

Γεν. Γραμματέας : Μιχαήλ Χαιρετάκης

Υπεύθυνος ΓΕΜΗ & Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων :  Γεώργιος Πατεράκης

Υπεύθυνος Συμβουλευτικής Υποστήριξη Επιχειρήσεων :  Δημήτριος Μουντάκης