ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Αλλαγή στο Δ.Σ. της ΕΤ.ΑΝ. | Αντικατάσταση του Χ. Τσοντάκη από τον Γ. Ζυμβραγάκη.

Μετά από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας Ανάπτυξης Χανίων (ΕΤΑΝ) του Επιμελητηρίου,  που έγινε στις 14 Φεβρουαρίου 2019 και στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του Δ.Σ. της εταιρίας, αντικαταστάθηκε ο Β’ Αντιπρόεδρος κ. Χρήστος Τσοντάκης από τον κ. Γεώργιο Ζυμβραγάκη.

Έτσι, το νέο Δ.Σ. της εταιρίας έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Αντώνιος Ροκάκης

Α’ Αντιπρόεδρος: Ανδρέας Φυντικάκης

Β’ Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Ζυμβραγάκης

Γενικός Γραμματέας: Ευστράτιος Μπαλαντίνος

Ταμίας: Νικόλαος Ηλιάκης