ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Νέες δράσεις από το ΕΣΠΑ 2014-2020.

Δύο νέες δράσεις που αφορούν στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2014-2020 ανακοινώθηκαν από την Αναπτυξιακή Κρήτης. Πρόκειται για την «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας-Εμπόριο-Εστίαση- Εκπαίδευση» και την «Εργαλειοθήκη, ανταγωνιστικότητας για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις».

Αναλυτικά:

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας

Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας