ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ανακοίνωση του ΕΒΕΧ | Για τα μέλη του που έχουν εμπορευματικές συναλλαγές με το Ηνωμένο Βασίλειο.

Σε συνέχεια των πρόσφατων εξελίξεων στο Ηνωμένο Βασίλειο, η απόρριψη από το βρετανικό Κοινοβούλιο της Συμφωνίας Αποχώρησης, οδηγεί σε αύξηση της πιθανότητας  το ΗΒ να αποχωρήσει από την Ένωση χωρίς Συμφωνία (no-deal scenario). Σε αυτή την περίπτωση, το ΗΒ θα αποτελεί, από 30 Μαρτίου 2019, 3η χώρα όπου θα εφαρμόζονται οι γενικοί κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου για τις εμπορευματικές συναλλαγές.

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης και προετοιμασίας των ελληνικών επιχειρήσεων  για το επικείμενο καθεστώς, το Υπουργείο Εξωτερικών ζητά από τις επιχειρήσεις που συνεργάζονται με το Ηνωμένο Βασίλειο να αποστείλουν συγκεκριμένα ερωτήματα προκειμένου αυτά να διερευνηθούν/απαντηθούν στη συνέχεια από τις αρμόδιες Υπηρεσίες (όπως Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων κλπ.), ώστε να καταστεί δυνατή η πληρέστερη ενημέρωση τους.

Το Επιμελητήριο Χανίων με την σειρά του, ζητά από τα μέλη του που έχουν εμπορευματικές συναλλαγές με το Ηνωμένο Βασίλειο να αποστείλουν στο ΕΒΕΧ συγκεκριμένα ερωτήματα για θέματα που τα αφορούν και αυτό θα τα προωθήσει στην Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Εξωτερικών.

Η ηλεκτρονική διεύθυνση για την αποστολή των ερωτημάτων έως τις 30 Ιανουαρίου 2019: epimel@chania-cci.gr