ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Σε ημερίδα στο ΕΒΕΧ | Παρουσιάστηκαν οι τρεις προσκλήσεις για προτάσεις σε χρηματοδοτικά προγράμματα.

Οι δυνατότητες χρηματοδότησης αναπτυξιακών δράσεων από το ΕΠ Κρήτης 2014-2020 παρουσιάστηκαν το πρωί της Δευτέρας 29 Οκτωβρίου στην αίθουσα διαλέξεων του ΕΒΕΧ από την Ενδιάμεση Διαχειριστική αρχή της Περιφέρειας Κρήτης. Οι δράσεις στοχεύουν στην ενίσχυση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης.

Την αισιοδοξία της πως το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης 2014-2020 (ΕΣΠΑ) θα εξελιχθεί απόλυτα ικανοποιητικά εξέφρασε η προϊσταμένη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Κρήτης κ. Μαρία Κασσωτάκη.

Όπως είπε «παρά τις δυσκολίες που προέρχονται από την εφαρμογή του νέου Νόμου περι δημοσίων συμβάσεων ο οποίος επιβάλλει χρονοβόρες και δύσκολες διαδικασίες, η Κρήτη πάει πολύ καλά «γιατί έχουμε ενεργοποιήσει περίπου το 90% του προγράμματός μας».

Η κα Κασσωτάκη, ανέφερε επίσης πως έχουν εκδώσει πολλές προσκλήσεις, έχουν εντάξει πράξεις πάνω από το 50% του προγράμματος και έχουν μπει σε κανονική τροχιά υλοποίησης.

Πρόκειται για τις δράσεις:

  1. Δράση 1.b.2: «Συμπράξεις επιχειρήσεων με Οργανισμούς Έρευνας και Διάδοσης Γνώσεων, σε τομείς της RIS3Crete»

Πρόσκληση  

Συνοδευτικά αρχεία πρόσκλησης  

  1. Δράση 4.f.1: «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Οργανισμούς Έρευνας και Διάδοσης Γνώσεων, για την προώθηση τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα»

Πρόσκληση  

Συνοδευτικά αρχεία πρόσκλησης 

  1. Δράση 1.b.3: «Έρευνα και ανάπτυξη από ΜΜΕ, σε τομείς της RIS3Crete».

Πρόσκληση   

Συνοδευτικά αρχεία πρόσκλησης