ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Συνεδρίασε στα Χανιά το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Κρήτης.

Πραγματοποιήθηκε στις 29 Οκτωβρίου 2018, στα Χανιά, στα γραφεία του Επιμελητηρίου Χανίων, συνεδρίαση του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Κρήτης (ΠΕΣΚ).
Το ΠΕΣΚ αποτελεί νέο θεσμό που νομοθετήθηκε με τις διατάξεις των άρθρων 86 και επόμενα του Ν. 4497/2017. Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, το ΠΕΣΚ έχει ως αποστολή τον συντονισμό της δράσης των Επιμελητηρίων της Περιφέρειας, με βάση τις αρχές της αποδοτικότητας και της ισόρροπης περιφερειακής ανάπτυξης.
Στη συνεδρίαση αυτή, μεταξύ των άλλων, το ΠΕΣΚ αποφάσισε τα εξής:

1.- Εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για το πρόβλημα ενεργειακής επάρκειας της Κρήτης εξαιτίας του συνδυασμού της αυξανόμενης ζήτησης με τη διακοπή λειτουργίας ντιζελοκίνητων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής από το έτος 2021, επειδή θεωρεί ότι η βιώσιμη ανάπτυξη του νησιού εξαρτάται σε μέγιστο βαθμό από την ενεργειακή του επάρκεια.
Επειδή πρόκειται περί μείζονος και ζωτικού θέματος, θεωρεί αναγκαίες και απαραίτητες τις εξής παρεμβάσεις:
α) εξεύρεση λύσης, σε πολιτικό επίπεδο, για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης – Αττικής «Μεγάλο Καλώδιο», ύστερα από την πρόσφατη εμπλοκή στις τεχνικές διαπραγματεύσεις Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας της Κομισιόν, β) απελευθέρωση των Φωτοβολταϊκών συστημάτων σε στέγες, χωρίς περιορισμό ισχύος και στην ύπαιθρο με μέγιστη ισχύ τα 100 kw ανά σταθμό, γ) παροχή κινήτρων για τη δημιουργία πολυμετοχικών εταιρειών που θα εκμεταλλεύονται μεσαίας κλίμακας ανανεώσιμες πηγές ενέργειας της τάξης των 1-2 Mw, δ) παροχή κινήτρων για την οργανωμένη προσπάθεια μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας με δράσεις και εφαρμογές εξοικονόμησης ενέργειας σε ολόκληρο το νησί, ε) συντονισμός, σε επίπεδο Περιφέρειας, των έργων εξοικονόμησης ενέργειας σε συνεργασία με τους Δήμους, στ) ενημέρωση του κοινού για τη δημιουργία συνείδησης στα θέματα αυτά, ζ) επίσπευση των διαδικασιών αδειοδότησης δημιουργίας του υβριδικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που σχεδιάζεται στο Φράγμα των Ποταμών Αμαρίου, ισχύος 50 Mw, ο οποίος, στη πλήρη λειτουργία του, αναμένεται να συμβάλλει τα μέγιστα στην επίλυση του ενεργειακού προβλήματος της Κρήτης και την απεξάρτηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του νησιού από τα στερεά καύσιμα.

2.- Εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με την υπάρχουσα διαχείριση των υδάτινων πόρων της Κρήτης, σε συνδυασμό με το παγκόσμιο φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής και της λειψυδρίας. Πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που θα εμφανισθεί στην Κρήτη κατά τα επόμενα έτη, λόγω και της αυξημένης κατανάλωσης νερού κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, εξαιτίας και της αύξησης του τουρισμού. Η αύξηση των πιέσεων στο υδάτινό περιβάλλον καθιστά αναγκαία την εφαρμογή βιώσιμων πολιτικών ανάπτυξης και διαχείρισης των υδάτινων πόρων, μέσω σχεδιασμού, υλοποίησης και βέλτιστης λειτουργίας έργων υποδομής και παρεμβάσεων διαχείρισης τόσο της προσφοράς όσο και της ζήτησης, πχ. μέσω μέτρων εξοικονόμησης και επαναχρησιμοποίησης του νερού.
Πριν είναι πολύ αργά, το Περιφερειακό Συμβούλιο κρίνει αναγκαία τη λήψη των εξής μέτρων:
α) άσκηση πιέσεων περισσότερης ευαισθητοποίησης Περιφέρειας, Δήμων Κρήτης και γενικά φορέων διαχείρισης, στη διαχείριση και εξοικονόμηση υδάτινων πόρων, β) ανάγκη καταγραφής διαθέσιμων υδάτινων πόρων, γ) ανάγκη κατασκευής νέων φραγμάτων και ταχείας ολοκλήρωσης φραγμάτων υπό μελέτη ή κατασκευή, όπως του φράγματος του Πλατύ Ποταμού, σε κάθε νομό, ώστε η κάθε Περιφερειακή Ενότητα να είναι αρμόδια για την ορθολογική και βάσει των αναγκών της, χρήση των υδάτινων πόρων, δ) εξέταση δυνατότητας υιοθέτησης τεχνολογίας ανάκτησης πόσιμου νερού από θαλασσινό (αφαλάτωση), ε) ανάγκη διοργάνωσης ημερίδων και γενικότερα ενημερωτικών εκδηλώσεων για την ευαισθητοποίηση του κοινού και ιδιαίτερα των μαθητών, στην ορθολογική χρήση του νερού, στ) ανάγκη ενεργοποίησης και διεύρυνσης του υφισταμένου Δικτύου Υδάτων του Επιμελητηρίου Ηρακλείου για την ανταλλαγή καλών πρακτικών με φορείς της Ευρώπης, οι οποίοι διαθέτουν εμπειρία στην ορθολογική διαχείριση των υδάτων.

3.- Εκφράζει την έντονη αντίθεση και διαμαρτυρία του για τη ρητή εξαίρεση της Κρήτης από την εφαρμογή του μέτρου του Μεταφορικού Ισοδύναμου που θεσπίστηκε πρόσφατα με τις διατάξεις του Ν. 4551/2018.
Η ρητή αυτή εξαίρεση παραγνωρίζει το νησιώτικο χαρακτήρα της Κρήτης και τα μειονεκτήματα που αυτός συνεπάγεται για την οικονομική της ανάπτυξη σε σχέση με τις υπόλοιπες νησιωτικές περιοχές που ευνοούνται από το μέτρο.
Επειδή η εξαίρεση αυτή πλήττει όλες τις κοινωνικές ομάδες, είναι απαραίτητη η άσκηση πιέσεων από όλους τους φορείς της Κρήτης προς την Πολιτεία προκειμένου να αρθεί η αδικία αυτή προς την οικονομία και το λαό της Κρήτης.
Υπενθυμίζεται ότι Μεταφορικό Ισοδύναμο είναι το μέτρο, με τη θέσπιση του οποίου επιδιώκεται η εξίσωση του κόστους μεταφοράς που αντιστοιχεί σε επιβάτες και εμπορεύματα με μέσα θαλάσσιας μαζικής μεταφοράς με το κόστος που θα ίσχυε στα μέσα χερσαίας μαζικής μεταφοράς για την ίδια απόσταση.

4.- Αποδέχεται την πρόταση του Επιμελητηρίου Ηρακλείου για την υπογραφή «Μνημονίου Συνεργασίας» μεταξύ αυτού και των λοιπών Επιμελητηρίων της Κρήτης που αφορά στο συνεργατικό χώρο HUB2Business που υλοποιείται από το Επιμελητήριο Ηρακλείου.
Όραμα του HUB2Business είναι η δημιουργία ενός οικοσυστήματος που φέρνει κοντά ανθρώπους, οι οποίοι μέσα από βιώσιμες και υπεύθυνες πρωτοβουλίες στοχεύουν στην καλλιέργεια της επιχειρηματικότητας και ιδιαίτερα της νεανικής, τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων και την υποστήριξη των υφιστάμενων.
Πρόκειται για μια σημαντική συνεργασία της τοπικής επιχειρηματικότητας και των ερευνητικών φορέων της Κρήτης. Τη δράση αυτή έχουν αναλάβει και υποστηρίζουν το Πανεπιστήμιο Κρήτης το ΙΤΕ το ΤΕΙ Κρήτης και το Επιμελητήριο Ηρακλείου.
Το HUB2Business στοχεύει να αποτελέσει μια πλατφόρμα διασύνδεσης της τοπικής κοινωνίας με την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα, βοηθώντας ουσιαστικά στη διαμόρφωση καινοτόμου επιχειρηματικής κουλτούρας στην Κρήτη.

5.- Εγκρίνει, κατ’ αρχήν, την υποβολή κοινής πρότασης από τα Επιμελητήρια και τα Εκπαιδευτικά και Ερευνητικά Ιδρύματα της Κρήτης για ένταξη έργων στα πλαίσια της πρότασης RIS3Crete (Στρατηγική Έρευνας και Τεχνολογίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση Κρήτης) που θα προκηρυχθεί προσεχώς.
H Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της Κρήτης υιοθετεί το όραμα του αναπτυξιακού σχεδίου της Κρήτης: «Δυναμική και Βιώσιμη Κρήτη» έτσι ώστε να αποτελέσει μια ολοκληρωμένη πρόταση εξόδου της περιφερειακής οικονομίας από την κρίση, καθώς επιδιώκει:
α) την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει η καινοτομία και η επιστημονική γνώση, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των εδραιωμένων κλάδων, αλλά και τη διεύρυνση της παραγωγικής βάσης της Κρήτης προς την κατεύθυνση νέων αναδυόμενων τομέων υψηλής προστιθέμενης αξίας.
β) το πλαίσιο αντιμετώπισης σημαντικών περιβαλλοντικών προβλημάτων και προκλήσεων της Κρήτης με όρους βιώσιμης ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων απασχόλησης, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που παρέχει η καινοτομία και η επιστημονική γνώση.-