ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Στην αίθουσα διαλέξεων του ΕΒΕΧ | Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εργασίες της συνάντησης “LIFE Natura2000 – Value Crete”.

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι δύο τελευταίες συναντήσεις εργασίας  που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο Κρήτης-Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (ΜΦΙΚ) στο πλαίσιο του προγράμματος  LIFE+ Πληροφόρηση & Επικοινωνία, με τίτλο «Οι οικολογικές υπηρεσίες, τα κοινωνικά οφέλη και η οικονομική αξία των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων στις περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 στην Κρήτη».

Η πρώτη συνάντηση έγινε στις 8 Οκτωβρίου στο Ηράκλειο και η δεύτερη στα Χανιά την Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2018, όπου περισσότεροι από 40 συμμετέχοντες, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης αντάλλαξαν απόψεις και ερωτήματα τόσο με τα στελέχη της Διεύθυνσης Δασών Χανίων όσο και με τα στελέχη των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης  που προσκλήθηκαν στη συνάντηση εργασίας από το ΜΦΙΚ.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε, σε θέματα που σχετίζονται με τη φύλαξη των προστατευόμενων περιοχών, στην χρονοβόρα διαδικασία για την έκδοση προεδρικών διαταγμάτων, στις διαδικασίες διαβούλευσης σε Κυκλάδες και αυτές, που προγραμματίζονται από τον Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς – Δυτικής Κρήτης, στον συντονισμό των δράσεων δασοπροστασίας που απαιτούνται στο Νομό, στις χρηματοδοτήσεις έργων μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 εντός των προστατευόμενων περιοχών Natura 2000 κ.α. Η συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα διαλέξεων «Δημοσθένης Γαγάνης» η οποία παραχωρήθηκε δωρεάν από το Επιμελητήριο Χανίων στο ΜΦΙΚ – Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Το Επιμελητήριο Χανίων εκπροσώπησαν στη συνάντηση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα, κ.κ Ασπασία Λουπάκη και Γιώργος Ζυμβραγάκης.