ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Από το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου | 15% έκπτωση διδάκτρων στα μέλη του ΕΒΕΧ.

Έκπτωση 15% σε όλα τα μέλη του Επιμελητηρίου Χανίων ή τα παιδιά τους προσφέρει το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, στα δίδακτρα του πρώτου ακαδημαϊκού έτους.

Παράλληλα το Πανεπιστήμιο επιθυμεί να χορηγήσει 4 υποτροφίες σε μέλη που το Επιμελητήριο θα υποδείξει. Οι 2 υποτροφίες αφορούν 50% έκπτωση στα δίδακτρα του πρώτου έτους για τα Προπτυχιακά προγράμματα και οι άλλες δύο, 50% έκπτωση στα συνολικά δίδακτρα των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε περίπτωση επίτευξης βαθμολογίας άνω του 85% ανά Ακαδημαϊκό έτος, τόσο η έκπτωση του 15% όσο και η υποτροφία του 50% θα διατηρείται και για το επόμενο Ακαδημαϊκό έτος.

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις έχει  αναγνωριστεί από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) της Ελλάδας ως Ομοταγές Ίδρυμα προς τα ελληνικά ΑΕΙ από τον Ιούλιο του 2012. Αξίζει να σημειωθεί σαν παράδειγμα, ότι πρόσφατα, οι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου εγγράφηκαν με 100% επιτυχία στα Μητρώα Ασκούμενων Δικηγόρων της Ελλάδος.

Αναλυτικές πληροφορίες για τα προγράμματα σπουδών και τις παροχές του Πανεπιστημίου Νεάπολις θα δοθούν και φέτος στην εκδήλωση που διοργανώνει το Πανεπιστήμιο στα Χανιά τη Δευτέρα 9 Ιουλίου στο Ξενοδοχείο Σαμαριά, στις 19:30.

Neaplis University Open Day - JULY 18
NEAPOLIS UNIVERSITY PAFOS PRESENTATION 2018