ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Επιστολή προέδρου ΕΒΕΧ στον Υπουργό Οικονομίας: «Να επισπευθούν οι διαδικασίες για την αποζημίωση των πληγέντων από τις πλημμύρες επιχειρηματιών του Πλατανιά».

Με επιστολή του προς τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Γ. Δραγασάκη, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων κ. Αντώνης Ροκάκης, ζητά την επίσπευση των διαδικασιών για την εκταμίευση των ποσών που έχουν εγκριθεί με Κοινή Υπουργική Απόφαση για τις πλημμυρόπληκτες επιχειρήσεις του Δήμου Πλατανιά την περίοδο 31-12-2014 και 1-1-2015.

Όπως τονίζει σχετικά στην επιστολή του ο κ. Ροκάκης αναφερόμενος στον Υπουργό «Είναι κατανοητό ότι οι περί ων ο λόγος επιχειρηματίες μέλη μας, είναι αντιμέτωποι με μια τεράστια οικονομική καταστροφή, καθώς  η μεγάλη χρονική καθυστέρηση σε ότι αφορά την πραγμάτωση του δίκαιου αιτήματός τους, δεν τους αφήνει πολλά περιθώρια για επαγγελματική επιβίωση. Παρακαλούμε θερμά  όπως μεριμνήσετε!».

Αναλυτικά στην επιστολή του ο πρόεδρος του ΕΒΕΧ αναφέρει τα εξής:

«Προς: Υπουργό Οικονομίας & Ανάπτυξης

Κ. Δραγασάκη Ιωάννη

Κοιν.: -Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Κ. Σταθάκη Γεώργιο

-Βουλευτές Ν. Χανίων

-Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Χανίων

 

Θέμα: Αίτημα ενημέρωσης για τις αποζημιώσεις των πλημμυρόπληκτων επιχειρήσεων του Δήμου Πλατανιά

 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

 

Οι πλημμύρες που σημειώθηκαν στον Δήμο Πλατανιά κατά τις ημέρες 31-12-2014 και 1-1-2015 καθώς γνωρίζετε, προκάλεσαν μεγάλες καταστροφές στις επιχειρήσεις της περιοχής.

Οι ζημιές που υπέστησαν οι εν λόγω επιχειρήσεις έχουν αναγνωριστεί με την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΑΕΦΚ/1979/2015/Α325/02.02.2016, με την οποία οριοθετήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 36 του Ν. 2459/1997 και την ΥΑ 207/2011 για τον καθορισμό των διαδικασιών εφαρμογής του ανωτέρω άρθρου οι πλημμυρόπληκτες περιοχές της ΠΕ Χανίων.

Σύμφωνα με το άρθρο 1 της ΥΑ 207/2011, συστάθηκαν, με απόφαση του Περιφερειάρχη, επιτροπές, προκειμένου να καταγράψουν και να εκτιμήσουν τις ζημίες των πληγέντων από θεομηνίες επιχειρήσεων, κατόπιν προσκομίσεως και των απαραίτητων δικαιολογητικών, ως αυτά αναλυτικά καταγράφονται στα άρθρα 1 και 2 και υπό τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που αναλυτικώς περιγράφονται.

Προκειμένου δε να εκδοθεί η απόφαση καταβολής των αποζημιώσεων των δικαιούχων επιχειρήσεων απαιτείται, σύμφωνα με το άρ. 3 της   ΥΑ 207/2011, η αρμόδια περιφέρεια να υποβάλλει τα συλλεγέντα στοιχεία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο, εντός τριμήνου από την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης οριοθέτησης της πληγείσας περιοχής στην αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομικών.

Η επιχορήγηση καταβάλλεται στους δικαιούχους από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης μετά την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 2 του άρθρου 36 του Ν. 2459/1997, ήτοι των υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Η εκταμίευση πραγματοποιείται μετά την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών στη Διεύθυνση Βιομηχανικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, η οποία καθορίζει με σχετικό έγγραφο προς την Περιφερειακή Ενότητα, το χρόνο έναρξης συλλογής των δικαιολογητικών.

Εν προκειμένω, και σύμφωνα με την αποζημίωση που αφορά τις πληγείσες επιχειρήσεις από τις πλημμύρες στις 31-12-2014 έως και 1-1-2015, κατόπιν επικοινωνίας του νομικού μας συμβούλου με ένα εκ των μελών της επιτροπής που συστάθηκε, ενημερωθήκαμε ότι όλα τα απαραίτητα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία υποβλήθησαν, έχουν αποσταλεί, ως ο νόμος ορίζει, στο Υπουργείο και αναμένεται η πρόοδος της διαδικασίας από εκεί.

Κύριε Υπουργέ,

Θα θέλαμε να μας γνωστοποιήσετε σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε, καθώς και το χρόνο ολοκλήρωσης της διαδικασίας εκταμίευσης, προκειμένου να προβούμε με τη σειρά μας σε ενημέρωση των ενδιαφερόντων.

Είναι κατανοητό ότι οι περί ων ο λόγος επιχειρηματίες μέλη μας, είναι αντιμέτωποι με μια τεράστια οικονομική καταστροφή, καθώς  η μεγάλη χρονική καθυστέρηση σε ότι αφορά την πραγμάτωση του δίκαιου αιτήματός τους, δεν τους αφήνει πολλά περιθώρια για επαγγελματική επιβίωση.

Παρακαλούμε θερμά  όπως μεριμνήσετε!

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων».