ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Από την Αναπτυξιακή Κρήτης και το ΕΒΕΧ | Παρουσίαση δύο επιδοτούμενων προγραμμάτων μέσω ΕΣΠΑ.

Μέσα από δύο δράσεις του Επιχειρησιακού προγράμματος  ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ανοίγονται ευκαιρίες, για την ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων ΑΕΙ και για ίδρυση νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων όπως επισημάνθηκε κατά τη διάρκεια της ενημερωτικής εκδήλωσης που συνδιοργάνωσαν το απόγευμα της Τετάρτης 22 Νοεμβρίου το Επιμελητήριο Χανίων και η Αναπτυξιακή Κρήτης σε αίθουσα της Τράπεζας Χανίων.

Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο σχεδιασμού σειράς εκδηλώσεων από την Ειδική Γραμματεία ΕΠ ΕΤΠΑ & ΤΣ/ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΑνΕΚ και τον ΕΦΕΠΑΕ.

Στα προγράμματα αναφέρθηκαν ο πρόεδρος της Αναπτυξιακής Κρήτης Γιάννης Μαργαρώνης και ο διευθυντής της, Αριστείδης Φραγκάκης. Το πρόγραμμα ενίσχυσης της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανέργων, μισθωτών και αυτοαπασχολουμένων, είπαν, κατανέμεται ανά ομάδα Περιφερειών και ανά κατηγορία Δικαιούχων σε νέες επιχειρήσεις κατά 60% και υφιστάμενες επιχειρήσεις κατά 40%. Δικαιούχοι της δράσης είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ισότιμης σχολής εξωτερικού ή κάτοχοι αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων από ΣΑΕΙ ή ΣΑΕΠ. Μπορούν να συμμετέχουν άνεργοι, μισθωτοί, υφιστάμενοι επιχειρηματίες που θα συστήσουν νέα εταιρία με ανέργους ή μισθωτούς, αυτοαπασχολούμενοι και συνεργασίες αυτών.

Όσον αφορά τη δράση ενίσχυσης ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων οι ομιλητές τόνισαν ότι αυτή στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τομέα του Τουρισμού μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων. Δικαιούχοι της δράσης είναι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα του Τουρισμού και ειδικότερα επιχειρήσεις που θα συσταθούν από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης.

Το ύψος της επιδότησης είναι από 25.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ, χρηματοδοτείται το 45% των επιλέξιμων δαπανών, ενώ στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού, το ποσοστό χρηματοδότησης ανέρχεται σε 50%.

Ο πρόεδρος της Αναπτυξιακής Κρήτης και του ΕΒΕΧ Γιάννης Μαργαρώνης υπογράμμισε επίσης ότι « τα κονδύλια δεν ήταν τα αναμενόμενα. Ωστόσο αυτήν την στιγμή που υπάρχει τεράστια έλλειψη ρευστότητας από το τραπεζικό σύστημα, το ΕΣΠΑ έρχεται να βοηθήσει κά­ποιες επιχειρήσεις που θέλουν να εκσυγχρονίσουν ή να ξεκινήσουν κάποια δραστηριότητα στον τουριστικό κλάδο κ.ά»

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι στο email: infoepan@mou.gr, τηλ. 801 11 36300