ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Δείτε την ημερίδα ζωντανά.

Εδώ μπορείτε να βρείτε το σύνδεσμο για να δείτε την ημερίδα για την Επιχειρηματικότητα και την Ανάπτυξη ζωντανά:
http://bit.ly/2iaezUF