ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Εκλογές Επιμελητηρίου Χανίων

Οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Χανίων, θα πραγματοποιηθούν στις 11, 12 και 13 Δεκεμβρίου 2017.

Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση για τις Εκλογές

Πρόσκληση Εκλογών

Επιστολή για Ορισμό Εκπροσώπων Νομικών Προσώπων

Ανακοίνωση για Εξόφληση Συνδρομών

Νομοθεσία

Ν. 2081/92

ΠΔ 372/92

Ν. 3419/05

Ν. 4484/2017

Ορισμός Αντιπροσώπων των Τμημάτων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Χανίων

Έντυπα Επιχειρήσεων για Υπόδειξη Εκπροσώπων

Έντυπα Εξουσιοδότησης ΟΕ-ΕΠΕ-ΑΕ

Έντυπα & Δηλώσεις Υποψηφίων

Αίτηση Υποψηφιότητας

Υπεύθυνη Δήλωση Υποψηφίων