ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Εκλογές Επιμελητηρίου Χανίων

Οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Χανίων, θα πραγματοποιηθούν στις 11, 12 και 13 Δεκεμβρίου 2017.

Εκλογική Επιτροπή

Ανακήρυξη Υποψηφίων Εκλογών Επιμελητηρίου 11-13 Δεκεμβρίου 2017

Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση για τις Εκλογές

Πρόσκληση Εκλογών

Επιστολή για Ορισμό Εκπροσώπων Νομικών Προσώπων

Ανακοίνωση για Εξόφληση Συνδρομών

Έκθεση εκλογικών καταλόγων – Υποβολή και εκδίκαση ενστάσεων

Προσωρινοί Εκλογικοί Κατάλογοι

Τμήμα Εμπορικό (PDF)

Τμήμα Εμπορικό (Excel)

Τμήμα Μεταποιητικό (PDF)

Τμήμα Μεταποιητικό (Excel)

Τμήμα Τουριστικό (PDF)

Τμήμα Τουριστικό (Excel)

Τμήμα Υπηρεσιών (PDF)

Τμήμα Υπηρεσιών (Excel)

Νομοθεσία

Ν. 2081/92

ΠΔ 372/92

Ν. 3419/05

Ν. 4484/2017

Ορισμός Αντιπροσώπων των Τμημάτων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Χανίων

Έντυπα Επιχειρήσεων για Υπόδειξη Εκπροσώπων

Έντυπα Εξουσιοδότησης ΟΕ-ΕΠΕ-ΑΕ

Έντυπα & Δηλώσεις Υποψηφίων

Αίτηση Υποψηφιότητας

Υπεύθυνη Δήλωση Υποψηφίων