ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για σεμινάρια ΛΑΕΚ

Αρ. Πρωτ. 3503, Χανιά, 29-9-2017

ΑΝΟΙΚΟΙΝΩΣΗ

Έναρξη Υποβολής Προς Έγκριση Προγραμμάτων Κατάρτισης ΛΑΕΚ 1-30 Έτους 2017

Το Επιμελητήριο Χανίων κάνει γνωστό στα μέλη του, ότι στο πλαίσιο των προγραμμάτων κατάρτισης ΛΑΕΚ 1-30 έτους 2017, τα οποία προκηρύχθηκαν με την σχετική Εγκύκλιο (αριθ. πρωτ. 47426/28.06.2017) η οποία εγκρίθηκε από το ΔΣ του ΟΑΕΔ με την υπ’. αριθμό 1833/44/27.06.2017, πρόκειται να υποβάλλει προς έγκριση ως φορέας εκπροσώπησης εργοδοτών επιδοτούμενα προγράμματα, σε συνεργασία με επιλεγμένους φορείς εκπαίδευσης.

Τα εν λόγω προγράμματα αφορούν εργαζόμενους σε επιχειρήσεις – μέλη του ΕΒΕΧ και επιδοτούνται 100% από το λογαριασμό ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ.

Ο κάθε εργαζόμενος που επιθυμεί να συμμετέχει έχει δικαίωμα συμμετοχής μόνο σε ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης. Τα προγράμματα θα έχουν διάρκεια 32 ώρες το καθένα και θα υλοποιούνται εκτός ωραρίου εργασίας. Οι συμμετέχοντες σε αυτά αποζημιώνονται με το ποσό των 5 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης (σύνολο 160 ευρώ) εφόσον δεν σημειώσουν καμία απουσία κατά την διάρκεια υλοποίησης των προγραμμάτων.

Δεδομένου ότι οι φορείς εκπαίδευσης θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του ΟΑΕΔ τα αντίστοιχα τμήματα το αργότερο έως 9 Οκτωβρίου 2017, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν άμεσα, προκειμένου να λάβουν περισσότερες πληροφορίες και να δηλώσουν συμμετοχή.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να συμπληρώσουν τα έντυπα που επισυνάπτονται.

Αίτηση προς Μέλη-Επιχειρήσεις

Υπεύθυνη Δήλωση Επιχειρήσεων (Εποχικές)

Υπεύθυνη Δήλωση Επιχειρήσεων (Μη Εποχικές)

Προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος: έως και 5 Οκτωβρίου 2017

Πληροφορίες: Αριστέα Ριτζάκη
Τηλέφωνο: 2821052329
e-mail: eu_projects@chania-cci.gr