ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΓΑΡΩΝΗ | Κατάθεση Υπομνήματος της Αναπτυξιακής Κρήτης στο Περιφερειακό Συνέδριο.

Τις προτάσεις της Αναπτυξιακής Κρήτης κατέθεσε προ ημερών στο Περιφερειακό Συνέδριο στο Ηράκλειο και στην ειδική συνεδρία με θέμα «Επιχειρηματικά, χρηματοδοτικά μέσα, δημόσιες επενδύσεις και αγροτική ανάπτυξη» ο πρόεδρος της Αναπτυξιακής Γιάννης Μαργαρώνης.

Μεταξύ των ομιλητών της συνεδρίας ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ευάγγελος Αποστόλου, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης και ο Υφιστάμενος Οικονομίας και Ανάπτυξης, Στέργιος Πιτσιόρλας.

Ο κ. Μαργαρώνης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στον αυστηρότερο έλεγχο δικαιούχων ως προς το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων, στο μητρώο των πιστοποιημένων συμβούλων, στην συνεργασία φορέων και στη σύνδεση του πρωτογενούς τομέα με τις νέες καταναλωτικές συνήθειες. Αναλυτικά στο υπόμνημα της Αναπτυξιακής Κρήτης αναφέρονται τα εξής:

  • Απλοποίηση Διαδικασιών : Έχουν ήδη γίνει σημαντικά βήματα για την μείωση της γραφειοκρατίας και την επιτάχυνση των διαδικασιών,(παράδειγμα η τελευταία δράση για την ενίσχυση των τουριστικών επιχειρήσεων με την παράλληλη λειτουργία της διαδικασίας αξιολόγησης και των γνωμοδοτικών επιτροπών, συνολικός χρόνος 24 ημέρες). Παράταύτα προτείνεται η περεταίρω απλοποίηση του συστήματος, και συγκεκριμένα των απαιτούμενων διοικητικών πράξεων με μείωση των σταδίων μέχρι την οριστική ένταξη. Π.χ. θα μπορούσε να παραληφθεί το στάδιο που αφορά στην Γνωμοδοτική Αξιολόγησης και ο προσωρινός κατάλογος δυνητικών δικαιούχων να προκύπτει απευθείας από τις δύο αξιολογήσεις και να συγχωνευτεί η γνωμοδοτικής αξιολόγησης με την γνωμοδοτική ένταξης του οριστικού καταλόγου.
  • Τακτική Επικαιροποίηση Νομικών Δεσμεύσεων: Αυστηρότερος έλεγχος δικαιούχων ως προς το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων με σκοπό την αποδέσμευση πόρων σε στασιμότητα και την διάθεσή τους σε επόμενους διαθέσιμους επενδυτές με στόχο την μεγιστοποίηση της απορρόφησης της εκάστοτε προγραμματικής περιόδου. Π.χ. έργα που δεν υλοποιούνται παίρνουν αλλεπάλληλες παρατάσεις και δεσμεύουν πόρους για 3 και 4 χρόνια, ενώ θα μπορούσαν να ελέγχονται, υποβάλλοντας υποχρεωτικά ενδιάμεσες αιτήσεις πληρωμής εντός 4 – 6 μηνών από την οριστική τους ένταξη ώστε οι ανενεργείς πράξεις να απεντάσσονται και να διατίθενται οι πόροι σε επιλαχόντα έργα.
  • Μητρώο Πιστοποιημένων Συμβούλων : Δημιουργία Μητρώου Πιστοποιημένων Συμβούλων για την προστασία των δυνητικών δικαιούχων αλλά και του κλάδου των υγιών επιστημόνων παροχής υπηρεσιών, από στρεβλώσεις και παρενέργειες της ελεύθερης αγορά με την συνεργασία του οικονομικού και τεχνικού επιμελητηρίου, καθώς εν δυνάμει στην παρούσα φάση ο οποιοσδήποτε δύναται να είναι σύμβουλος.
  • Προσκλήσεις σε τακτικές περιόδους σε ετήσια βάση : Στοχευόμενες τακτικές περίοδοι υποβολής – αξιολόγησης προτάσεων & ένταξης πράξεων ανάλογα με τον τομέα μόχλευσης. Π.χ. Οι προτάσεις σε δράσεις του τουρισμού θα μπορούσαν να υποβάλλονται σε νεκρή περίοδο για τον κλάδο και να αξιολογούνται στο pick της τουριστικής περιόδου.
  • Ενημέρωση Νεολαίας : Συνέργεια Διαχειριστικών Αρχών, Ενδιάμεσων Φορέων ,Επιμελητηρίων με Δ/σεις 2-βαθμιας εκπαίδευσης για δημιουργία προγράμματος ενημέρωσης μαθητών Λυκείου για την επιχειρηματικότητα, με σκοπό την σταδιακή αλλαγή νοοτροπίας του επενδυτικού – επιχειρηματικού δυναμικού της χώρας. Εισαγωγή στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα εκπαίδευσης, ειδικά των νέων ΕΠΑΛ ωρών για την επιχειρηματικότητα( πχ ποια ή νομική μορφή επιχειρήσεων, τι είναι τα ευρωπαϊκά προγράμματα ΕΤΠΑ ,ΕΚΤ κλπ) σε συνδυασμό με επισκέψεις σε καινοτόμες επιχειρήσεις που εφαρμόζουν «καλές πρακτικές».
  • Συνέργεια Φορέων : Δημιουργία δομής, συνεργασία με φορείς του νησιού (Επιμελητήρια Τεχνικά – Εμπορικά – Οικονομικά κλπ, Πανεπιστήμιο, Πολυτεχνείο Ι.Τ.Ε.) με σκοπό την υπεύθυνη, έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση προς νέους επαγγελματίες – επιτηδευματιές του τόπου, σχετικά με την δυναμική, τον αριθμό, το μέγεθος και κυρίως τον κορεσμό ανά κατηγορία υφιστάμενης δραστηριότητας. Επικαιροποίηση και καταγραφή στατιστικών στοιχείων, με στόχο την αύξηση των στοχευμένων επενδύσεων μέσω επιτυχημένων επενδυτικών σχεδίων επιχειρηματικότητας ευκαιρίας και όχι ανάγκης. Ανάδειξης αναγκών – ευκαιριών της κοινωνίας και του τόπου. Προτάσεις προς φορείς προκηρύξεων για προγράμματα συναφή με την Περιφέρεια Κρήτης.
  • SWOT : Ανάδειξη συγκριτικών πλεονεκτημάτων του παραγωγικού ιστού του νησιού καθώς και των ιδιαίτερων δημιουργικών χαρακτηριστικών του υφιστάμενου εργατικού δυναμικού του τόπου μας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τα ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΕΡΙΑ μία πρωτοβουλία των τεσσάρων επιμελητηρίων του νησιού.
  • Σύνδεση πρωτογενούς τομέα με νέες καταναλωτικές συνήθειες. Αντικατάσταση εισαγόμενων αγροτικών προϊόντων ( πχ τυριά edam για τοστ και πίτσες, με αντιστοίχων λιπαρών και διαστάσεων 10×10 τυποποιημένη γραβιέρα). Τυποποίηση κρητικού κρέατος, αντικατάσταση εισαγόμενων ποτών με ντόπια αποστάγματα, χρησιμοποίηση ελαιολάδου ως συστατικού στην φαρμακευτική και όχι μόνο, για μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία, εφαρμογή καλών πρακτικών άλλων περιοχών και στην Κρήτη, όπως τα συστήματα αυτόματων πωλητών αγελαδινού γάλακτος με αιγοπρόβειο. Στόχευση νέων προγραμμάτων στην συνεργασία ερευνητικών (όπου απαιτείται) ιδρυμάτων, με επιχειρήσεις του τουρισμού και του πρωτογενούς τομέα, με μετρήσιμα αποτελέσματα.

ΤΟ ΕΒΕΧ

Στο μεταξύ ο κ. Μαργαρώνης με την ιδιότητα του προέδρου του Επιμελητηρίου Χανίων κατέθεσε στο Περιφερειακό Συνέδριο και υπόμνημα με τις θέσεις του ΕΒΕΧ, στο οποίο μεταξύ άλλων ζητά τη στήριξη του θεσμού των ΕΒΕ και κατάρτιση οδικού χάρτη εξαγωγών.

Στη σχετική ομιλία του ο κ. Μαργαρώνης είπε:

«Ως πρόεδρος του ΕΒΕΧ σας καταθέτω  το αίτημα φορέων για δημιουργία ΒΟΑΚ από Καστέλι έως την Σητεία. (Παρέμβαση φορέων Ν. Χανίων για τον σχεδιασμό του Νέου ΒΟΑΚ)

Επίσης ζητάμε την ενίσχυση των ΕΒΕ και την στήριξη του θεσμού, σύνδεση, του μητρώου του Επιμελητηρίου με το σύστημα taxis για να έχουμε άμεσα τις εγγραφές και διαγραφές των εταιρειών και το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ για να μπορούμε να παρακολουθούμε, να μελετάμε και να προγραμματίζουμε τις πολιτικές μας με βάση την αύξηση της εργασίας, την περιοδικότητα και την εποχικότητα.

Οι εξαγωγές της Κρήτης τόνισε ο κ. Μαργαρώνης και ειδικότερα των Χανίων (2010 – 2016) αυξήθηκαν πάρα πολύ χωρίς την ενεργή βοήθεια από το κράτος.

Ζητούμενο λοιπόν η ενίσχυση και βοήθεια του κράτους και η κατάρτιση οδικού χάρτη εξαγωγών.

Επίσης να σημειωθεί υπογράμμισε, η αύξηση του τουρισμού στα Χανιά (2012-2016) προήλθε στο μεγαλύτερο της ποσοστό από τις δράσεις των τοπικών φορέων σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και την Περιφέρεια Κρήτης.